PL EN


2012-2013 | 8-9 | 1: Prawo | 183-196
Article title

Zadania i zakres uprawnień Straży Granicznej w odniesieniu do EURO 2012

Authors
Title variants
Tasks and Responsibilities of the Border Guard in With Reference to Euro 2012
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 organizowane w partnerstwie Polski i Ukrainy to wielkie sportowe przedsięwzięcie. Straż Graniczna jako formacja służb porządku publicznego, na podstawie umocowań płynących z ustawy, strzegła granic państwowych i terytorium państwa oraz dbała o bezpieczeństwo obywateli w czasie trwania EURO 2012. Na czas wzmożonego ruchu granicznego zostały tymczasowo przywrócone granice wewnętrzne państw członkowskich, jak również wzmocniona personalnie granica zewnętrzna. Dla zapewnienia bezpieczeństwa mistrzostw Straż Graniczna ściśle współpracowała z instytucjami na arenie międzynarodowej, jak i z instytucjami krajowymi.
EN
European Football Championship EURO-2012 in Ukraine and the Polish partnership is a great sport. the border guard as the formation of public policy, on the basis of the powers of the Act, was guarded by the State borders and the territory of a Member State, and cared about the security of citizens during EURO 2012. At a time of increased cross-border traffic has been temporarily restored internal borders of the Member States, as well as enhanced external border personnel. To ensure security for EURO 2012 border guards closely cooperate with the institutions in the international arena, as well as with national institutions.
Contributors
 • Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim, okonela@kul.pl
References
 • Błońska N., Charakterystyka wybranych służb porządku publicznego, w: A. Osierda, B. Wiśniewski (red.), Współpraca służb porządku publicznego z administracją rządową i samorządową, WSA, Bielsko-Biała 2008.
 • Cieślewicz J., „Problemy Ochrony Granic” 2008, nr 40, s. 58.
 • Ilnicki M., Służby graniczne w walce z terroryzmem (Polskie warunki ustrojowo-prawne), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011.
 • Koziński M., Bezpieczeństwo imprez masowych w Gdańsku na podstawie przygotowań do EURO 2012, Fundacja Pro Pomerania, Gdańsk 2010.
 • Markowski S., Przywracanie kontroli na granicach wewnętrznych Schengen – perspektywy i doświadczenia na tle Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej, w: Polska w strefie Schengen. Refleksje po pierwszym roku członkostwa, MSWiA, Warszawa 2008.
 • Moraczewska A., Kontrola i zarządzanie granicą zewnętrzną Unii Europejskiej, w: E. Olszewski, M. Kuczerepa (red.), Wspólny obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej a problem migracji, WSSMiKS, Chełm 2006, s. 31.
 • Sprengel B., Służby mundurowe ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego, TNOiK, Toruń 2008.
 • Wiśniewski B., Współdziałanie Straży Granicznej z Siłami Zbrojnymi RP – zarys problemu, w: J. Kręcikij, B. Wiśniewski, G. Abgarowicz (red.), Współpraca cywilno-wojskowa w zarządzaniu kryzysowym, MSWiA, Warszawa 2007.
 • Wojciuk J., A. Treszczotko, J. Plewa, Współpraca Straży Granicznej z organami Administracji Samorządowej, w: A. Osierdza, B. Wiśniewski (red.), Współpraca służb porządku publicznego z administracją rządową i samorządową, WSA, Bielsko-Biała 2008.
 • Wspólna koncepcja współpracy Policji i Straży Granicznej, www.policja.pl/portal/pol/aktualności/65853/ [dostęp: 17 maja 2011].
 • www. Strazgraniczna.pl/wps/portal/tresc?WCM_GLOBAL [dostęp: 15 czerwca 2011].
 • www.gazetaprawna.pl/ME2012 [dostęp: 26 maja 2011].
 • Po Euro 2012 wiele uproszczeń w przekraczaniu granic zostanie na stałe, www.podatki.gazetaprawna.pl/wywiady/632861 [dostęp: 18 lipca 2012].
 • Ruch graniczny podczas Euro 2012 może wzrosnąć nawet o milion osób, www.ekstraklasa.net/[dostęp: 1 styczna 2012].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-192f9d93-0b7e-4ee7-9baf-af35c115e329
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.