PL EN


2017 | LXXII | 103-114
Article title

Konteksty inkulturacyjne w „Rękodziele fabryki sukiennej...” Wacława Sierakowskiego

Content
Title variants
EN
Inculturatory Contexts in “Rękodzieło fabryki sukiennej…” by Wacław Sierakowski
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper presents the inculturatory threads included in the work of Wacław Sierakowski, a canon from Cracow, entitled Rękodzieło Fabryki Sukienney… (Cracow 1797). The context indicated in the title is closely related to the work ethos presented in this publication. Although Sierakowski does not define outright the term “work”, his considerations contain numerous discernible references to related concepts and categories, such as human needs which are man’s driving force and associated types of motivation. Above all, however, he shows the impact of work on quality of life, described on the basis of the functions which labour fulfils. Writing about benefits of the founding of a factory, Sierakowski creates a contextual catalogue of work-related values in genere. The first part of Rękodzieło is dominated by reflections on benefits flowing from work of human hands, especially the cultural and social function of labour as an activity that requires communication and cooperation between individuals and groups.
Year
Volume
Pages
103-114
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Pracownia Edytorstwa, Instytut Filologii Polskiej i Logopedii , Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki, marta.rolczak@uni.lodz.pl
References
 • Aleksandrowska Elżbieta. 1996–1997. [Hasło:] Sierakowski Wacław h. Ogończyk. W: Internetowy Polski Słownik Biograficzny (biogram opublikowany w latach 1996–1997 w XXXVII tomie Polskiego Słownika Biograficznego). Protokół dostępu: http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/waclaw-sierakowski-h-ogonczyk [20.12.2016 r.]
 • Bieniarzówna Janina. 1969. Mieszczaństwo krakowskie XVII wieku. Z badań nad strukturą społeczną miasta. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Bieniarzówna Janina, Małecki Jan M. 1984. Dzieje Krakowa. Kraków w wiekach XVI–XVIII. T. 2. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Chyra-Rolicz Zofia. 1986. Ludność. W: Andrzej Zahorski (red.). Warszawa w wieku Oświecenia. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. S. 51–75.
 • Czeppe Maria. [on-line]. Hasło: Elżbieta Sapieżyna z Branickich. Internetowy Polski Słownik Biograficzny. Dostęp: www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/elzbieta-sapiezyna-z-branickich [12.02.2017].
 • Dembowski Jan Sebastian. 1791. Komissarza Cywilno-Woyskowego, Rzecz krótka o fabryce sukienney Krakowskiey. Dla wiadomości publiczney do druku podana. Kraków: w Drukarni Szkoły Głównej Koronnej.
 • Furmanek Waldemar. 2008. Zarys humanistycznej teorii pracy (z perspektywy pedagogiki pracy). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Kotarbiński Tadeusz. 1965. Traktat o dobrej robocie. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich — Polska Akademia Nauk.
 • Kula Witold. 1956. Szkice o manufakturach w Polsce XVIII wieku. Cz. 1: 1720–1764. Cz. 2: 1764–1780. Cz. 3: 1780–1795. Wyd. 1. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Lichocki F., Adam Naruszewicz, Johann F. Zöllner, Izabela Kleszczowa. 1979. Kraków za Stanisława Augusta. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Łuczak Andrzej Krzysztof, Krystyna Przybył. 2004. Korzenie przędzalnictwa i nie tylko…?. „Biuletyn Izby Bawełny” 2004, nr 3. S. 15–20.
 • Łuczak Andrzej Krzysztof, Krystyna Przybył. 2007. Ewolucja polskiego włókiennictwa. „Przegląd Włókienniczy — Włókno Odzież Skóra” 2007, nr 1. S. 31–34.
 • Łuczak Andrzej Krzysztof, Krystyna Przybył. 2010. Wacław Sierakowski — innowator w epoce Oświecenia. „Przegląd Włókienniczy — Włókno Odzież Skóra” 2010, nr 10. S. 21–23.
 • Olechnicki Krzysztof, Paweł Załęcki. 1997. Słownik socjologiczny. Toruń: Graffiti BC.
 • Pachoński Jan. 1956. Zmierzch sławetnych. Z życia mieszczan w Krakowie w XVII i XVIII wieku. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Rożek Michał, ks. Jan Kracik. 2010. Hultaje, złoczyńcy, wszetecznice w dawnym Krakowie. O marginesie społecznym XVI–XVII w. Kraków: Wydawnictwo Petrus.
 • Sierakowski Wacław. 1797. Rękodzieło Fabryki Sukienney które w Krakowie 1786 dla wielu pożytków i zatrudnienia ubogich pracą iest ustanowione przez WJX. Wacława hrabię Sierakowskiego proboszcza katedralnego krakowskiego, iako fabryki sukienney protektora, w trzech częściach zawarte pracą i kosztem Autora. Cz. 1–3. W Krakowie: w Drukarni Szkoły Główney.
 • Snopek Jerzy. 1992. Prowincja oświecona. Kultura literacka Ziemi Krakowskiej w dobie Oświecenia 1750–1815. Warszawa: Instytut Badań Literackich — Wydawnictwo.
 • Wawel Louis Józef. 1977. Urywki z dziejów i życia mieszkańców Krakowa. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Włodarczyk Zofia. 2011. Rośliny biblijne. Leksykon. Kraków: Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN.
 • Zahorski Andrzej. 1984. Ludność. W: Stefan Kieniewicz (red.). Dzieje Warszawy. T. 2: Warszawa w latach 1526–1795. Cz. 3: 1720–1795. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. S. 271–296.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0079-4791
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-19301643-13ca-4ba3-95b3-23cc63ee6bb8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.