Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 2(67) | 117-128

Article title

Feminizm w narracjach kobiet pochodzących ze środowisk wiejskich

Authors

Content

Title variants

EN
Ferminism in narrations of women from rural environments

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł ukazuje współczesną sytuację kobiet mieszkających na obszarach wiejskich. Autorka podjęła próbę wyjaśnienia, co znaczy być „kobietą wiejską”, skupiając się nie tylko na deskrypcji realiów życia na wsi, lecz również na dekonstrukcji powszechnego stereotypu „kobiety wiejskiej”. W artykule ukazano zarówno kobiece spojrzenie na filozofię feministyczną, kobiecy sposób definiowania barier wynikających z płci i miejsca zamieszkania, jak i kiełkującą przemianę świadomościową kobiet od postawy adaptacyjnej w kierunku postawy emancypacyjnej.
EN
The article outlines the present situation of women living in rural areas. The author made an attempt to explain what it means to be a ‘woman from the countryside’ by concentrating not only on describing realities of life in the country but also on deconstruction of common stereotype of a ‘woman from the countryside’. In the article both feminine views on feministic philosophy and feminine way of describing barriers resulting from gender and place of residence, as well as slowly taking place transformation of awareness from adaptive to emancipatory attitude were described.

Year

Issue

Pages

117-128

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Śląski Zakład Podstaw Pedagogiki i Historii Wychowania Instytut Pedagogiki Wydział Pedagogiki i Psychologii ul. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice

References

 • Beck U. (2004), Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Warszawa.
 • Horsdal M. (2004), Ciało, umysł i opowieści – o ontologicznych i epistemologicznych perspektywach narracji a temat doświadczeń osobistych, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, nr 2.
 • Kretek-Kamińska A. (2008), Charakterystyki społeczno-zawodowe badanych kobiet wiejskich na tle danych ogólnopolskich, [w]: J. Krzyszkowski (red.): Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich w Polsce, Warszawa.
 • Ksieniewicz M. (2006), Źródła dyskryminacji i przemocy wobec kobiet w kulturze europejskiej, „Prawo i Płeć”, cz.1, nr 8.
 • Kubinowski D. (2010), Jakościowe badania pedagogiczne, Lublin.
 • Kvale S. (2004), InterViews – wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego, Białystok.
 • Łobocki M. (2008), Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków.
 • Olesen V. (2009), Feministyczne badania jakościowe u progu nowego millenium. Zarys i wyzwania, [w]: N.K. Denzin, Metody badań jakościowych, T.1., Warszawa.
 • Psyk-Piotrowska E. (2008), Kobiety wiejskie w literaturze i badaniach socjologicznych, [w]: J. Krzyszkowski (red.), Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich w Polsce, Warszawa.
 • Siemieńska R. (1990), Płeć. Zawód. Polityka. Kobieta w życiu publicznym w Polsce, Warszawa.
 • Sobolczyk A. (2008), Czym się różni singiel od singielki? Płeć kulturowa jako element tożsamości singli, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 3.
 • Strykowska M.: Kobiety wiejskie w okresie przemian, dostępny na: oska.org.pl/biuletyn/5/52.pdf, (otwarty 22.11.2011).
 • Ślęczka K. (1999), Feminizm. Ideologie i koncepcje współczesnego feminizmu, Katowice.
 • Willan-Horla L. (2008), Strategie adaptacyjne i emancypacyjne współczesnych Polek, [w]: G. Orzechowska (red.), Pedagogika społeczna i jej współczesne konteksty, Toruń.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-193d395a-d3c4-4b90-84f6-3fd31128aaf1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.