Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 54 | 78-93

Article title

Miejsce turystyki w strategiach rozwoju gmin sudeckich

Content

Title variants

The place of tourism in the development strategies of the Sudetes municipalities

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
deve­lopment strategies of municipalities located in the Sudetes. Material and methods. The study involved 44 Sudetes municipalities. The officially accepted strategies of municipality development and tourism development were analysed in the context of strategic and ope­ra­tional objectives, vision of the municipality and its mission, SWOT analysis, and key tasks. The authors collated the results with the development of the tourist function. Results and conclusions. The role of tourism is mentioned in most of the analysed documents owing to the attractive natural and cultural environment. Up to 89% of the studied municipalities involved tourism in SWOT analyses and 73% of them presented tourist attractions widely in their development strategies. However, the municipalities rarely employ their values to create advanced tourist products; these are included only in 25% of the documents. Unfortunately, they can be mostly classified as potential ones. The municipalities with a downward trend of tourism function show the smallest interest in tourism development. Others present different approaches to it.

Year

Volume

54

Pages

78-93

Physical description

Dates

published
2016-11-21

Contributors

author
 • Politechnika Opolska
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

References

 • Dziedzic, E. (1998). Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania strategicznego. Monografie i Opracowania Szkoły Głównej Handlowej. Warszawa: SGH.
 • Dziemianowicz, W., Szmigiel-Rawska, K., Nowicka, P., Dąbrowska, A. (2012). Planowanie strategiczne. Poradnik dla pracowników adminis­tracji publicznej. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Gawroński, H. (2010). Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Klasik, A., Kuźnik, F. (red.) (2001). Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym. Katowice: AE.
 • Kornak, A., Rapacz, A. (2001). Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie. Wrocław: AE.
 • Kozak, M. (2008). Koncepcje rozwoju turystyki. Studia Regionalne i Lokalne, 1(31), 38–59.
 • Liszewski, S. (2009). Przestrzeń turystyczna Polski. Koncepcja regionalizacji turystycznej. Folia Turistica, 21, 17–30.
 • Łaźniewska, E. (red.) (2012). Turystyka w rozwoju lokalnym. Poznań: UE.
 • Majewska, J. (2008). Samorząd terytorialny w kształtowaniu funkcji turystycznej gminy. Poznań: Akademia Ekonomiczna.
 • Mileska, M. (1963). Regiony turystyczne Polski. Stan obecny i potencjalne warunki rozwoju. Prace Geograficzne IG PAN. Warszawa: Instytut Geografii PAN.
 • Potocki, J. (2004). Rozwój zagospodarowania turystycznego Sudetów od połowy XIX wieku do II wojny światowej. Jelenia Góra: Wydawnictwo Turystyczne Plan.
 • Rak, G., Pstrocka-Rak, M. (2015). Stan rozwoju turystyki w gminach sudeckich w kontekście teorii cyklu życiowego obszaru turystycznego. Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu, 51, 45–55.
 • Rochmińska, A., Stasiak, A. (2004). Strategie rozwoju turystyki. Turystyka i Hotelarstwo, 6, 9–43.
 • Stasiak, A., Włodarczyk, B. (2003). Produkt turystyczny – miejsce. Turyzm, 13(1), 55–80.
 • Szewczuk, A., Kogut-Jaworska, M., Zioło, M. (2011). Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka. Warszawa: C.H. Beck.
 • Sztando, A. (2013). Model procedury budowy strategii rozwoju jednostki samorządu terytorialnego. Biblioteka Regionalisty, 13, 247–266.
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Dz.U. 2006, Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.
 • Wyrzykowski, J. (1986). Geograficzne uwarunkowania rozwoju urlopowej turystyki wypoczynkowej w Polsce. Acta Universitatis Wratislaviensis, Studia Geograficzne, 935(44).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-193fb1ab-b10e-49c3-bffa-566c5ba01a16
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.