PL EN


2017 | 1 (19) W kręgu badań językoznawczych | 87-98
Article title

Ekonomiczność innowacji składniowych w kontekście normy językowej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The author analyses contemporary syntactic innovations based on usus, but incorrect according to linguistic rules, such as: odnośnie czego, przed i po obiedzie, dwa lub więcej samochodów, szampon dla zdrowych włosów. She proves that such forms result from language economy and the level of their preservation leads to the possibility of their normative acceptance.
Contributors
References
 • Bańko M., 2010, Słownik wyrazów trudnych i kłopotliwych, Warszawa.
 • Bańko M., Krajewska M., 1994, Słownik wyrazów kłopotliwych, Warszawa.
 • Gębka­‑Wolak M., 2014, Wstępne uwagi o normie składniowej aktów prawnych, w: Piotrowicz A., Witaszek­‑Samborska M., Skibski K., red., Kultura komunikacji językowej 3. Kultura języka w komunikacji zawodowej, Poznań.
 • Kłosińska K., 2017, Istnienie i kształt normy językowej po przełomie cyfrowym, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” (w druku).
 • Kniagininowa M., Pisarek W., 1965, Poradnik językowy. Podręcznik dla pracowników prasy, radia i telewizji, Kraków.
 • Kołodziejek E., 2002, Poprawna polszczyzna w praktyce. Poradnik dla tych, którzy chcą dobrze mówić i pisać po polsku, Szczecin.
 • Kołodziejek E., 2008, Nowe czasy, nowe wartości, nowe znaczenia – o niektórych nowościach semantycznych w polszczyźnie medialnej, w: Dąbrowski G., red., Reverendissimae Halinae Satkiewicz cum magna aestimatione, Warszawa.
 • Kołodziejek E., 2010, Walczymy z bykami. Poradnik językowy PWN, Warszawa.
 • Kołodziejek E., 2013, Krem dla komfortu Twojej skóry – o (nie)nowej konstrukcji składniowej rozpowszechnianej przez reklamy, „Poradnik Językowy”, z. 4.
 • Kołodziejek E., 2016, Przed i po, dwa i więcej – o nienormatywnych, chociaż żywotnych, konstrukcjach składniowych, w: Zaśko­‑Zielińska M., Misiak M., Kamieniecki J., Piekot T., red., Lingua et gaudium. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Janowi Miodkowi, Wrocław.
 • Malinowski M., Odnośnie czegoś, czyli uzus górą, http://obcyjezykpolski.pl/odnosnie­‑czegos­‑czyli­‑uzus­‑gora/ [dostęp: 5.03.2017].
 • Markowski A., 2005, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia ogólne, Warszawa.
 • Markowski A., red., 2008, Wielki słownik poprawnej polszczyzny, Warszawa.
 • Markowski A. i in., 2011, Nowe spojrzenie na kryteria oceny elementów językowych, w: Piotrowicz A., Witaszek­‑Samborska M., Skibski K., red., Norma językowa w aspekcie teoretycznym i pragmatycznym, Poznań.
 • Miodek J., 1983, Rzecz o języku. Szkice o współczesnej polszczyźnie, Wrocław.
 • Moroz A., 2014, Granice błędu – norma językowa a teksty prawne, w: Piotrowicz A., Witaszek­‑Samborska M., Skibski K., red., Kultura komunikacji językowej 3. Kultura języka w komunikacji zawodowej, Poznań.
 • Ożóg K., 2007, Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia, Rzeszów.
 • Pisarek W., 1978, Słownik języka niby­‑polskiego, czyli błędy językowe w prasie, Wrocław–Warszawa–Kraków.
 • Rudnicka E., 2007, Potrzeby oceny normatywnej współczesnego języka polskiego a warsztat współczesnego językoznawcy normatywisty, w: Mazur J., Rzeszutko­‑Iwan M., red., Język polski jak narzędzie komunikacji we współczesnym świecie, Lublin.
 • Słoński S., 1947, Słownik polskich błędów językowych, Warszawa.
 • Urbańczyk S., red., 1966, Polszczyzna piękna i poprawna. Porady językowe, Wrocław–Warszawa–Kraków.
 • Walczak B., 1995, Przegląd kryteriów poprawności językowej, „Poradnik Językowy”, z. 9–10.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-194590fd-e221-4bd7-bd88-4379d583793b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.