PL EN


2012 | 19 | 3 | 35-48
Article title

Narodowy Ruch Robotniczy wobec konstytucji kwietniowej i wyborów parlamentarnych w 1935 roku

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
National labor movement in the face of april constitution and parliamentary elections in 1935
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono działalność narodowego ruchu robotniczego (NRR) w połowie lat trzydziestych XX w. W okresie tym organizacja polityczna (Narodowa Partia Robotnicza – NPR) i zawodowa (Zjednoczenie Zawodowe Polskie – ZZP) NRR była uczestnikiem ostrych walk politycznych związanych z opracowywaniem nowej konstytucji, nowej ordynacji wyborczej i wyborami parlamentarnymi w 1935 r. stanowiącymi podstawę funkcjonowania niedemokratycznego systemu rządów w Polsce. Opowiedzenie się NPR za wartościami demokratycznymi i stanięcie w opozycji do rządów piłsudczykowskich doprowadziło do zerwania więzi organizacyjnej z ZZP i rozpadu NRR.
Contributors
author
 • Zakład Nauk Humanistycznych, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska
References
 • [1] Ajnenkiel A., Historia Sejmu Polskiego, t. II, cz. 2, PWN, Warszawa 1989.
 • [2] Ajzner S., Piłsudczykowskie związki zawodowe w latach 1926–1930, „Kwartalnik Historyczny” 1973/1.
 • [3] Borkowski J., Partie robotnicze w świetle piłsudczykowskiej „Drogi” 1922–1937, „Z Pola Walki” 1979/1.
 • [4] Demel C., Krawulski J., Rzepa K., Działalność Narodowego Stronnictwa Robotników i Narodowej Partii Robotniczej w Wielkopolsce, PWN, Poznań–Warszawa 1980.
 • [5] Jeszcze raz o stowarzyszeniach, „Głos Zjednoczenia” marzec 1933/3.
 • [6] Kotłowski T., Zjednoczenie Zawodowe Polskie. Zasięg wpływów i działalność społeczno-polityczna w latach 1918–1939, UAM, Poznań 1977.
 • [7] Laska A., Narodowa Partia Robotnicza 1920–1937. Studia z dziejów ruchów społecznych w Drugiej Rzeczypospolitej, FOSZE, Rzeszów 2004.
 • [8] Malański J., Pracownicze Związki Zawodowe, Warszawa 1934.
 • [9] Micewski A., W cieniu marszałka Piłsudskiego, Czytelnik, Warszawa 1968.
 • [10] Paździora M., Górnośląska NPR po zamachu majowym 1926–1937, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1975.
 • [11] Popiel K., Wspomnienia polityczne, ODiSS, Warszawa 1984.
 • [12] Przybylski H., Centrum polityczne wobec konstytucji i wyborów parlamentarnych w 1935 r., „Kwartalnik Historyczny” 1971/3.
 • [13] Rechowicz H., Wojewoda śląski dr Michał Grażyński, PWN, Warszawa–Kraków 1988.
 • [14] Witos W., Moja tułaczka, LSW, Warszawa 1967.
 • [15] Związki zawodowe a polityka partyjna, „Głos Zjednoczenia” 1929/11–12.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-19473009-ecb0-410c-9708-dd5785407349
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.