PL EN


2013 | 2(9) | 71-85
Article title

Infoetyka w praktyce. Przegląd argumentacji prasy wokół tematyki in vitro

Authors
Content
Title variants
EN
Infoethics in practice. Press review argument around a theme in vitro.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W ciągu ostatnich lat polska prasa poświęciła sporo miejsca zagadnieniu in vitro, ukazując przy tym stan świadomości publiczności i wzmacniając spór światopoglądowy w polskiej opinii publicznej. Ograniczając się do analizy kilku ostatnich lat, przeglądając zawartość tylko wybranych ze względu na wyrazistość przekazu artykułów, trzeba stwierdzić, że sama temperatura debaty skłania do analizy argumentacji. Debacie autorytetów, publicystów i dziennikarzy towarzyszy opis aktualnego stanu polskiej opinii publicznej w kwestii sztucznego zapłodnienia. W kształtowaniu opinii społecznej gazety świeckie zdają się coraz częściej porzucać etyczny argument dotyczący godności ludzkiej osoby i ochrony embrionów. W tym miejscu rodzi się pytanie: czy chrześcijańskie, bardzo ostrożne podejście do technologii biomedycznych musi przegrać w medialnych przekazach z narzuconą przez wydawców laickich poprawnością polityczną i zgodą na in vitro? Coraz więcej czytelników podziela dziś opinię o konieczności istnienia wysokich standardów etycznych w codziennej pracy dziennikarzy zwanych ogólnie przez papieża Benedykta XVI infoetyką. W przeciwnym razie społeczeństwu grozi niedoinformowanie. W takim wypadku nie unikniemy już w najbliższej przyszłości rozgoryczenia w spotkaniu ze skutkami medialnych błędów. Dyskusja o in vitro staje się w tej dziedzinie prawdziwym sprawdzianem rzetelności dziennikarskiej.
EN
In recent years, the Polish press has devoted a great deal of attention to the question of IVF (in vitro fertilization) thus revealing the level of public awareness on the issue and exposing the controversy in world-view matters among Polish public opinion. Taking into account the content and clarity of selected articles in the last few years, one can claim that the heated debate requires a more in–depth analysis. The issues raised in the debate among experts and journalists are accompanied by a description of the current state of Polish public opinion on the problem of IVF. The secular press often dismisses the ethical argument related to the dignity of the human person and the protection of embryos in an attempt to influence public opinion. This begs the question: Does political correctness and acceptance of IVF upheld by the secular media place the very cautious Christian approach to biomedical technology on the losing side? Nowadays, the general public sees the need for high ethical standards in the daily work of journalists which Benedict XV1 referred to in general terms as infoethics. Otherwise, there is a danger of the public not being adequately informed. In this case, the consequences of the media’s failures may lead to widespread bitterness in the foreseeable future. It is believed that the media debate on IVF will become a true test of journalistic integrity.
Year
Issue
Pages
71-85
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
author
  • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1949e5bf-fd54-44e5-a954-27d297e19a16
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.