PL EN


2014 | 2(36) | 13-20
Article title

R&D Expenditures in Poland. Voivodship Perspective

Title variants
PL
Nakłady na B+R w Polsce. Perspektywa wojewódzka
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The main purpose of the paper is R&D expenditures analysis at the level of Poland’s voivodships. First, the significance of R&D expenditures in development of region competitiveness is considered. Next, intramural expenditures on R&D by NACE 2007 sections and by fields of science in particular are examined within a voivodship perspective. Subsequently, a comparison of R&D expenditures between Poland’s voivodships is conducted. Particular attention is paid to such variables as: persons employed in R&D per 1000 economically active persons, units with research and development activity by sectors of performance, intramural expenditures on R&D per capita, extramural expenditures on R&D and intramural expenditures on R&D in the business enterprises sector. The study is based on cluster analysis, which provided a cluster distance matrix and is based on data from the Central Statistical Office of Poland — Local Data Bank.
PL
Zasadniczym celem artykułu jest diagnoza nakładów B+R w perspektywie województw w Polsce. W pierwszej kolejności podjęto rozważania nad znaczeniem nakładów na B+R w rozwoju konkurencyjności regionu. Następnie przeprowadzono badania nad poziomem nakładów wewnętrznych na B+R według klasyfikacji NACE 2007 oraz według dziedzin nauki w płaszczyźnie poszczególnych województw. Ponadto, dokonano porównania polskich województw w aspekcie nakładów na B+R. W tym zakresie szczególną uwagę położono na takie zmienne, jak: liczba zatrudnionych osób w obszarze B+R na 1000 osób aktywnych zawodowo, jednostki aktywne badawczo według sektorów wykonawczych, nakłady wewnętrzne na B+R per capita, nakłady zewnętrzne na B+R przekazane przedsiębiorstwom. W badaniach posłużono się metodą taksonomii wrocławskiej, która pozwoliła na stworzenie macierzy odległości. Podstawowym źródłem danych były informacje pochodzące z Głównego Urzędu Statystycznego — Banku Danych Lokalnych.
Contributors
  • Opole University of Technology, Poland
References
  • Chądzyński, J., A. Nowakowska, and Z. Przygodzki. 2012. Region i jego rozwój w warunkach globalizacji. 2 ed. Warszawa: CeDeWu Wydawnictwa Fachowe.
  • Cummings, J.L., and B.S. Teng. 2003. “Transferring R&D Knowledge. The Key Factors Affecting Knowledge Transfer Success.” Journal of Engineering and Technology Management no. 20 (1/2): 39–68. doi: 10.1016/S0923–4748 (03)00004–3.
  • Klemens, B. 2013. “Problematyka rozwoju obszarów wiejskich w dokumentach strategicznych w perspektywie 2020 (ze szczególnym uwzględnieniem województwa opolskiego).” In Rozwój obszarów wiejskich w Polsce a polityka spójności Unii Europejskij. Stare problemy i nowe wyzwania ze szczególnym uwzględnieniem woj. opolskiego, edited by K. Heffner, 151–170. Warszawa: KPZK PAN.
  • Kukuła, K. 2000. Metoda unitaryzacji zerowanej, Biblioteka Ekonometryczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  • Łaźniewska, E., and M. Gorynia. 2012. Konkurencyjność regionalna. Koncepcje, strategie, przykłady. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  • Młodak, A. 2006. Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej. Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin.
  • Zygmunt, J. 2013a. Innovation Activities of Polish Firms. A Case of Opole Region. Paper read at Proceedings of the Multidisciplinary Academic Conference, at Prague.
  • Zygmunt, J. 2013b. “Innowacyjność przedsiębiorstw a rozwój regionu na przykładzie województwa opolskiego.” Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 11 (3): 129–134.
  • Zygmunt, J. 2013c. R&D Expenditures. A Case of Poland. Paper read at International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers, at Hradec Kralove.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-194ac94a-d937-4f2e-b82b-12917a9f798b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.