PL EN


2017 | 493 | 203-220
Article title

Kształtowanie się corporate governance w spółkach Skarbu Państwa

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Polski model corporate governance w spółkach Skarbu Państwa można scharakteryzować, dokonując przeglądu mechanizmów rynkowych i prawnych, które oddziałują na zachowanie jego głównych uczestników, czyli akcjonariuszy, rady nadzorczej oraz zarządu, jak również podnoszą kwestie związane z interesariuszami. W warunkach polskich, pomimo licznych procesów prywatyzacyjnych, sektor państwowy nadal odgrywa znaczącą rolę w gospodarce. Wobec tego rosnąca popularność teorii stakeholders implikuje konieczność rozpoczęcia szerszej dyskusji na temat ich udziału w kształtowaniu zasad funkcjonowania corporate governance w spółkach Skarbu Państwa. Celem niniejszego artykułu jest wyodrębnienie istotnych problemów nadzoru korporacyjnego w odniesieniu do podmiotów z udziałem państwowym, dotyczących rozwiązań niewystępujących w spółkach prywatnych. Przeprowadzona analiza problematyki wybranych grup interesariuszy uwzględniała otoczenie instytucjonalne i ekonomiczne, co pozwoliło przybliżyć znaczenie czynników politycznych i administracyjnych w kształtowaniu się corporate governance spółek z udziałem Skarbu Państwa. Jest on szczególnie ważny z punktu widzenia analizowanych przedsiębiorstw, które mają działać na zasadach rynkowych i osiągać cele o charakterze biznesowym.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-194e23df-ced2-4e7c-b072-3a7510283b9d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.