PL EN


2018 | 2 (373) | 54-64
Article title

Zachowania konsumentów wobec marek własnych

Content
Title variants
EN
Consumer Behaviours towards Private Labels
RU
Поведение потребителей по отношению к собственным маркам
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Celem opracowania jest przedstawienie wybranych aspektów zachowań konsumenckich wobec marek własnych sieci handlowych. Badania empiryczne przeprowadzono w styczniu i lutym 2017 roku na próbie 200 osób z wykorzystaniem techniki wywiadu bezpośredniego prowadzonej za pośrednictwem Internetu (CAWI). Zakresem badań objęto częstotliwość zakupu marek, postrzeganie pojęcia „marka własna”, motywy wyboru marek własnych oraz ich znajomość. Analizę wyników badania empirycznego poprzedzono opisem uwarunkowań rynkowych odnoszących się udziału marek rynkowych oraz prezentacji marek własnych sieci handlowych.
EN
The aim of this study is to present the selected aspects of consumer behaviours towards private labels of retail networks. The empirical research was conducted in January and February 2017 on the research sample of 200 respondents with the use of computer-assisted web interviews. The scope of the study concerns frequency of purchase of private labels, perception of the term ‘private label’, determinants of choice of private labels as well as awareness thereof. The market information was added, related to market shares of private labels as well as presentation of private labels of retail networks.
RU
Цель разработки – представить избранные аспекты потребительского поведения по отношению к собственным маркам торгвых сетей. Эмпирическое изучение провели в январе и феврале 2017 г. на выборке в 200 лиц с использо- ванием техники прямого интернет-интервью (CAWI). Диапазон изучения охватил частотность покупок марок, восприятие понятия «собственная марка», мотивы выбора собственных марок и знание их. Анализу результатов эмпирического изучения предшествовало описание рыночных обусловленностей, касающихся доли собственных марок и презентации собственных марок торговых сетей.
Year
Issue
Pages
54-64
Physical description
Contributors
References
 • Domański T. (2001), Strategie marketingowe dużych sieci handlowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź.
 • Gupta S., Randhowa G. (2008), Retail Management, Atlantic Publisher&Dist, New Delhi.
 • Kotler Ph., Keller K.L. (2012), Marketing Management, Prentice Hall, New Jersey.
 • Lincoln K., Thomassen L. (2009), Marka prywatna. Jak przekształcić zagrożenia w szanse dla detalisty i producenta, Wolters Kluwer, Kraków.
 • Wojnarowska H. (2014), Marki własne przedsiębiorstw handlowych w Polsce, „Marketing i Rynek”, nr 8.
 • IRI Worldwide (2017), “IRI Private Label in Western Economies. Losing Share”, http://www.iriworldwide.com, [dostęp: 20.04.2017].
 • http://www.pmrpublications.com/product/Handel-detaliczny-markami-wlasnymi-w-Polsce-2016, [dostęp: 22.04.2017].
 • http://www.dlahandlu.pl/handel-wielkopowierzchniowy/wiadomosci/ewolucja-marek-wlasnychrynek-w-polsce-wart-70-mld-zl,58884.html [dostęp: 23.04.2017].
 • http://www.dlahandlu.pl/handel-wielkopowierzchniowy/wiadomosci/producenci-marek-wlasnychnajbardziej-cenia-sobie-wspolprace-z-dyskontami,60467.html [dostęp: 24.04.2017].
 • https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykuly/marki-wlasne-znow-w-odwrocie-wazny-trendw-europie,7837/1 [dostęp: 26.04.2017].
 • http://www.ama.org [dostęp: 21.05.2017].
 • http://www.plmainternational.com [dostęp: 21.05.2017].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1957260a-c092-4f39-a29b-eaa8766deea1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.