PL EN


2018 | 509 | 499-508
Article title

Zmiany struktury kosztów pracy w Polsce w ujęciu sektorów własności

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest określenie, jak zmienia się poziom wynagrodzeń brutto i kosztów pracy oraz proporcje między nimi w sektorach publicznym i prywatnym w Polsce. Postawiono pytanie badawcze, czy wzrost konkurencji międzynarodowej spowodował, że wynagrodzenia i koszty pracy rosną szybciej w sektorze prywatnym (wystawionym na konkurencję) niż w publicznym. Poza ujęciem sektorów własności ogółem analizie poddano 10 sekcji działalności gospodarczej o najwyższym zatrudnieniu. W artykule wykorzystano dane publikowane przez Główny Urząd Statystyczny w Rocznikach Statystycznych Pracy dla lat 2008 i 2016. Analiza oparta jest głównie na porównaniach zmian procentowych wynagrodzeń i kosztów pracy. Wyniki przemawiają za pozytywną odpowiedzią na postawione pytanie, przy czym wciąż wyższy jest poziom wynagrodzeń i kosztów pracy w sektorze publicznym niż prywatnym.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1963193d-f328-40cc-a92a-faff501dcc16
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.