PL EN


2013 | 2(28) |
Article title

Ekologiczne odniesienia społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw

Content
Title variants
PL
Environmental reference of enterprises social responsibility
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This paper presents some considerations to take over the realm of entrepreneurial responsibility for the environment. It discusses the concept of ecological trends responsibility. Evidence indicates inclusion of small and medium-sized enterprises in the area of responsibility. Business responsibilities towards the environment as a basis for making voluntary commitments are presented.
PL
W artykule przedstawiono wybrane uwarunkowania podejmowania przez przedsiębiorców odpowiedzialności za środowisko. Omówiono kierunki rozwoju koncepcji ekologicznej odpowiedzialności biznesu. Wskazano przesłanki włączania małych i średnich przedsiębiorstw w obszar odpowiedzialności. Przedstawiono obowiązki przedsiębiorców wobec środowiska jako podstawę do podejmowania dobrowolnych zobowiązań.
Contributors
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
References
 • Ansoff H.I., 1985. Zarządzanie strategiczne. PWE, Warszawa.
 • Bauman Z., 2007. Szanse etyki w globalizowanym świecie. Wyd. Znak, Kraków.
 • Chodyński A., Jabłoński A., Jabłoński M., 2008. Environmental Corporate Social Responsibility (ECSR) – koncepcja strategiczna budowy wartości firmy oparta na kryteriach ekologicznych. Przegl. Org. 3,85-88.
 • Derczyński W., 1997. Postawy i zachowania konsumenckie. W: O stylach życia Polaków. Red. M. Falkowska. CBOS, Warszawa, 53-58.
 • Gasiński T., Piskalski G., 2007. Zrównoważony biznes, Podręcznik dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 • Green Paper, Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility. 2001. COM (2001) 366, Brussels.
 • Lisiecka K., 2008. Wartości i dylematy etyczne w biznesie certyfikacji systemów zarządzania (artykuł dyskusyjny). Polskie Forum ISO, Warszawa.
 • Paczuski R., 2000. Prawo ochrony środowiska. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz.
 • Polska 2025. Długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju. 2000. Rada Ministrów, Warszawa.
 • Świadomość ekologiczna konsumentów polskich. 1995. Red. A. Wiśniewski. Friedrich Ebert Foundation Poland, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-196c0f0f-10bb-4f57-9b58-1312f28c0325
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.