PL EN


2013 | 1 | 3 | 5-25
Article title

Spektakularne upadłości przedsiębiorstw FMCG w Polsce w 2012 r. na przykładzie wybranych podmiotów Grupy Kapitałowej BOMI S.A.

Content
Title variants
EN
FMCG Companies spectacular bankruptcy in Poland in 2012, based on capital group of BOMI trade mark
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule opisane zostało studium przypadku, jednych z bardziej spektakularnych upadłości przedsiębiorstw w Polsce w 2012 r. w branży FMCG przedsiębiorstw funkcjonujących pod znaną na rynku marką BOMI. Pomimo wzrostu przewagi konkurencyjnej podmiotów tej branży, które uzyskują efekt synergii w wyniku procesów konsolidacyjnych, II połowa 2012 roku przyniosła upadłości powiązanych kapitałowo spółek: BOMI S.A., Grupa Kapitałowa BOMI Centrala Sp. z o.o., a także Rabat Service S.A. W artykule autorzy przeprowadzili analizę ekonomicznofinansową tych podmiotów, a także posłużyli się modelami prognozowania upadłości przedsiębiorstw (opartymi na założeniach analizy dyskryminacyjnej), w celu sprawdzenia, czy możliwe było wcześniejsze wykrycie zbliżającego się kryzysu, w oparciu o analizę ich sprawozdań finansowych. Analiza ilościowa została ponadto pogłębiona komentarzem oraz analizą materiałów wtórnych, w postaci: analizy treści zawartych w informacjach dodatkowych, publikowanych wraz ze sprawozdaniami finansowymi badanych podmiotów, analizą doniesień medialnych i przekazywanych oświadczeń przez zarząd i przedstawicieli związków zawodowych.
Year
Volume
1
Issue
3
Pages
5-25
Physical description
Contributors
author
 • KNEPO Business Club, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański, pmszreder@gmail.com
References
 • A.pl Internet wypowiada umowę BOMI S.A., NewConnect.info, http://www.newconnect.info/wiadomosc_ze_spolki/a_pl_internet_wypowi ada_umowe_bomi_s_a-1425c1, dostęp dnia 02.08.2012.
 • A.pl Internet wypowiada umowę BOMI S.A., Onet.Giełda: http://gielda. onet.pl/apl-internet-wypowiada-umowe-bomi-sa,18488/5207607/1/ news-detal, dostęp dnia 03.08.2012.
 • A.pl opracowuje nowy model działalności, Portalspozywczy.pl: http://www.portalspozywczy.pl/handel/wiadomosci/a-pl-opracowuje-no wy-model-dzialalnosci,79962.html, dostęp dnia 19.12.2012.
 • Akcjonariusze BOMI mają zdecydować 21 stycznia o dalszym istnieniu spółki i SPO, Wiadomości Bank BGŻ: http://analizy.bgz.pl/ information/news/id/64299/title/akcjonariusze-bomi-maj-zdecydowa-en-sty cznia-o-dalszym-istnieniu-sp-ki-i-spo, dostęp dnia 21.12.2012.
 • Altman E.I. (1968), Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy, "Journal of Finance".
 • Antonowicz P. (2012), Składowe Cyklu Konwersji Gotówki na trzy lata przed ogłoszeniem upadłości polskich przedsiębiorstw, w: Ekonomia i prawo upadłości przedsiębiorstw. Zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie, Morawska S. (red.), Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
 • Antonowicz P. (2007a), Metody oceny i prognoza kondycji ekonomicznofinansowej przedsiębiorstw, ODDK, Gdańsk.
 • Antonowicz P. (2007b), Scoringowe metody oceny perspektyw funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku, w: Bezpieczeństwo w administracji i biznesie, Wyd. WSAiB w Gdyni, Gdynia.
 • BOMI relacje inwestorskie: Historia spółki, http://www.ir.bomi.pl/40/ firma/historia_spolki.html, dostęp dnia 27.01.2013.
 • BOMI ma zgodę sądu na upadłość układową, „Forbes", z dnia 01.08.2012.
 • BOMI SA złożenie przez wierzyciela wniosku o ogłoszenie upadłości, GPWInfoStrefa, http://www.gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/news/info/ 398647,bomi_sa_-_zlozenie_przez_wierzyciela_wniosku_o_oglosze nie_upadlosci, dostęp dnia 26.06.2012.
 • BOMI składa wniosek o upadłość, Portalspozywczy.pl: http://www.portalspozywczy.pl/handel/wiadomosci/bomi-sklada-wniosek-oupadlosc,72759.html, dostęp dnia 10.07.2012.
 • Hamrol M., Czajka B., Piechocki M. (2004), Upadłość przedsiębiorstwa model analizy dyskryminacyjnej, „Przegląd Organizacji" nr 6.
 • Jacobs O.H. (1989), EDV gestutzte Jahresaht schluss analyse, München.
 • Jarmicki A., Rynek FMCG konsolidacja nieunikniona, Penta Investments, Warszawa 2011.
 • Kowanda C. (2012), Kłopoty sieci marketów BOMI. Sieć 34 grosze, „Polityka", z dnia 24.07.2012.
 • Mączyńska E. (2004), Globalizacja ryzyka a systemy wczesnego ostrzegania przed upadłością przedsiębiorstw, w: Upadłość przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2003. Teoria i praktyka, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, Appenzeller D. (red.), Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Mizera-Nowacka A., Sytuacja w upadającym BOMI: Masowe zwolnienia, opóźnione wypłaty i dezinformacja, „Dziennik Bałtycki", z dnia 08.09.2012.
 • MSiG, nr 154/2012 (4019), z dnia 09.08.2012.
 • MSiG, nr 194/2012 (4059), z dnia 05.10.2012.
 • MSiG, nr 227/2012 (4092), z dnia 22.11.2012.
 • Prusak B. (2005), Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw, Wyd. Difin, Warszawa.
 • Raport bieżący emitenta, Komisja Nadzoru Finansowego, nr 108/2012, 112/2012.
 • Sklepy BOMI przechodzą pod franczyzę. Nowe umowy są nie do przyjęcia przez pracowników? [Oświadczenie], „Dziennik Bałtycki", http://www.dziennikbaltycki.pl/artykul/649793,sklepy-bomi-przechodza-podfranczyzne-nowe-umowy-sa-nie-do,id,t.html, dostęp dnia 04.09.2012.
 • Sklepy BOMI w Olsztynie przejdą na franczyzę, Portalspozywczy.pl: http://www.portalspozywczy.pl/handel/wiadomosci/sklepy-bomiw-olsztynie-przejda-na-franczyze,76908.html, dostęp dnia 10.10.2012.
 • Upadłość BOMI to będzie druga stocznia, Wprost Biznes: http://www.wprost.pl/ar/333154/Upadlosc-Bomi-tobedzie-druga-stocznia/?pg=0, dostęp dnia 11.07.2012.
 • W Gdańsku otwarto kolejny market sieci BOMI Smak Tradycji, Portalspozywczy.pl: http://www.portalspozywczy.pl/handel/wiadomosci/w-gdaasku-otwarto-kolejny-market-sieci-bomi-smak-tradycji/797 94.html, dostęp dnia 14.12.2012.
 • Wierzba D. (2000), Wczesne wykrywanie przedsiębiorstw zagrożonych upadłością na podstawie analizy wskaźników finansowych teoria i badania empiryczne, Zeszyty Naukowe nr 9/2000, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-197ad40c-955c-47d2-93bd-5f5301484a21
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.