PL EN


2012 | 95 | 321-328
Article title

Indeks giełdowy jako wskaźnik wyprzedzający koniunkturę

Title variants
EN
Stock Index as a Leading Boom Indicator
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W pracy poruszono problem wskaźników wyprzedzających koniunkturę. Zweryfikowano hipotezę o wyprzedzeniu zmian PKB przez indeks giełdowy. Dane empiryczne obejmują Produkt Krajowy Brutto Polski oraz indeks giełdowy WIG w okresie od pierwszego kwartału 1995 do pierwszego kwartału 2012. Badana hipoteza została zweryfikowana pozytywnie. Okazuje się, iż indeks giełdowy WIG może być uznany za wskaźnik wyprzedzający PKB, przy czym wyprzedzenie punktów zwrotnych wynosi średnio około 3 kwartały.
EN
This paper addresses the issue of leading prosperity indicators. The authors verified the hypothesis of advancing GDP changes by the stock market index. Empirical data included gross domestic product and the Polish WIG index in the period from the first quarter of 1995 to the first quarter of 2012. The studied hypothesis was verified. It turned out that the WIG index can be considered to be a leading indicator of GDP, with the anticipation of turning points at an average of about 3 quarters.
Contributors
  • Politechnika Koszalińska
  • Politechnika Koszalińska
References
  • 1. Charemza W., Deadman D., Nowa ekonometria, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997.
  • 2. Moore G., Zarnowitz V., The Development and Role of the National Bureau's Business Cycle Chronologies, NBER, 1987.
  • 3. Pesaran M., Pesaran B., Working with Microfit 4.0, Oxford University Press, Oxford 1997.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-197f9100-2da5-4fd2-a1cb-16555a628fb8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.