PL EN


Journal
2018 | 2 | 154-166
Article title

Czy teologia wyzwolenia jest chrystocentryczna?

Authors
Content
Title variants
Narco-Religion in the Hybrid Reality of Mexico
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kościół od ponad 2000 lat głosi, że Jezus z Nazaretu jest Zbawicielem wszechświata, Mesjaszem i Synem Bożym. Czy uniwersalizm powszechność i wyjątkowość Jezusowego objawienia, zawarta w Piśmie Świętym i Tradycji, mieści się w teologii wyzwolenia? Czy ten oddolny społeczno-polityczny ruch, powstały w Kościele po Soborze Watykańskim II i wyjątkowo powszechny w Ameryce Łacińskiej, przedstawia Osobę Jezusa w autentycznym ewangelicznym świetle? Czy do pogodzenia jest ewangeliczne przesłanie miłości z postrzeganiem Jezusa jako wyzwoliciela? Czy można połączyć chrystologię z lewicującym aktywizmem politycznym i elementami marksizmu? Jakie są różnice w ujmowaniu tych zagadnień pomiędzy Europą Zachodnią a Ameryką Łacińską? Jakie jest oficjalne stanowisko Urzędu Nauczycielskiego Kościoła w tej sprawie? Artykuł prezentuje nie tylko szczegółowe omówienie metodologii chrystologii wyzwolenia, której punktem wyjścia jest Jezus historii, ale stanowi również próbę oceny oraz przedstawienia pozytywnych i negatywnych punktów w prawidłowym odczytaniu Osoby Jezusa Chrystusa. Autor – dążąc do ukazania oficjalnego stanowiska Urzędu Nauczycielskiego Kościoła – za metodę badawczą przyjął analityczne i krytyczne badanie źródeł.
EN
The never changing proclamation of the Church is that Jesus Christ is the Saviour of the world, Messiah and Son of God. Does the liberation theology recognise the universal and exceptional nature of Jesus’ revelation? Does this grassroots movement, born and hugely popular in Latin America after Vatican II, show His person in an authentic light? Can the Gospel message of love be reconciled with the notion of Jesus as a “liberator”? Can Christology be wed to the political activism with leftist tendencies and elements of Marxism? How are those issues treated in West Europe and Latin America? What is the official stance of the Magisterium of the Church on them? The author of this article examines the methodology employed in the christology in the liberation theology, with Jesus of history as its starting point, and the positive and negative interpretations of His person.
Journal
Year
Issue
2
Pages
154-166
Physical description
Dates
published
2018-12-31
Contributors
References
 • A. Domosławski, Chrystus bez karabinu. O pontyfikacie Jana Pawła II, Warszawa 1999
 • A. Jackowski, I. Sołjan (red.), Leksykon pielgrzymek Jana Pawła II, Kraków 2005
 • A. Jęczek, Latynoamerykańska teologia wyzwolenia jako inspiracja do współpracy w misji „Ad gentes” na przykładzie kościelnych dzieł pomocy „Misereor” i „Adveniat”, Kraków 2000
 • A. Kochańczyk, Jan Paweł II i krach komunizmu. Polski mesjanizm i losy świata, 2012
 • A. Zuberbier (red.), Słownik teologiczny, t. 2, Katowice 1989
 • B. Ferdek, Werytatywne aspekty wolności w ujęciu Josepha Ratzingera, „Studia Gnesnensia”, nr 25, 2011
 • B. Mondin, Teologowie wyzwolenia, tłum. R. Borkowski, Warszawa 1988
 • C. Torres, Stuła i karabin, tłum. B. Durbajło, Warszawa 1970
 • Ch. Clifton, Encyklopedia herezji i heretyków, tłum. R. Bartołd, Poznań 1996
 • D. Tanalski (red.), Teologia wyzwolenia. Wybór tekstów, Warszawa 1986
 • D. Zalewski, Katolewica, czyli wyśniony „Kościół bezbożnika”, Komorów 1998
 • G. Gutierrez, Teologia wyzwolenia. Historia, polityka i zbawienie, tłum. J. Szewczyk, Warszawa 1976
 • Grecko-polski Nowy Testament, tłum. R. Popowski, M. Wojciechowski, Vocatio, Warszawa 2017
 • H. Camara, Godzina trzeciego świata, tłum. J. Bukowski, Kraków 1973
 • H. Camara, Żyć ewangelią, tłum. I. Bobbe-Batko, Warszawa 1995
 • H. Juros, Kościół, kultura, Europa. Katolicka nauka społeczna wobec współczesności, Lublin 1997
 • H. Szymiczek, Ojciec teologii wyzwolenia, [w]: J. Majewski, J. Makowski (red.), Leksykon wielkich teologów XX/XXI wieku, Warszawa 2003
 • H. Waldenfels, Teologowie Trzeciego Świata – jedenaście szkiców biograficznych z Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej, tłum. B. Kita, Warszawa 1987
 • J. Alfaro, Chrześcijańska nadzieja i wyzwolenie człowieka, tłum. P. Leszan, Warszawa 1978
 • J. Alfaro, Teologia postępu ludzkiego, tłum. I. Głowa, Warszawa 1971
 • J. Boczoń i in., Natura i kwestia ubóstwa, Gdańsk 1991
 • J. Giblet, P. Grelot, Nawrócenie i pokuta, [w:] X. Léon-Dufour (red.), Słownik teologii biblijnej, tłum. K. Romaniuk, Poznań 1994
 • J. Kosian, Chrześcijaństwo jako „istnienie dla innych”. Antropologia teologiczna Dietricha Bonhoeffera, Wrocław 1992
 • J. Łosiak, Rewolucja Jezusa. Uczestnictwo „bez zastrzeżeń”, Lublin 2008
 • J. Ratzinger, Jezus z Nazaretu, tłum. W. Szymona, cz. 1, Kraków 2007
 • J. Rollet, Społeczne tło teologii współczesnej, tłum. E. Burska, Warszawa 1989
 • J. Wołowski (red.), Teologia wyzwolenia a szanse dialogu, Warszawa 1988
 • J.L. Allen, Papież Benedykt XVI. Biografia Josepha Ratzingera, tłum. R. Bartołd, Poznań 2005
 • Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. XIII, Kraków 2006
 • Jan Paweł II, Nauczanie papieskie, t. II, Poznań 1996
 • Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Kraków 2005
 • Jan XXIII, Encyklika o współczesnych przemianach społecznych w świetle zasad nauki chrześcijańskiej „Mater et Magistra”, Kraków 1969
 • K. Rahner, H. Vorgrimler, Mały słownik teologiczny, tłum. T. Mieszkowski, P. Pachciarek, Warszawa 1987
 • Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja o niektórych aspektach teologii wyzwolenia „Libertatis nuntius”, [w:] Z. Zimowski, J. Królikowski (opr.), W trosce o pełnię wiary, Tarnów 1995
 • L. Boff, Sakramenty Kościoła, tłum. J. Doktór, Warszawa 1981
 • L.M. Andrade, Ameryka Łacińska. Religia bez odkupienia. Sprzeczności społeczne i sny na jawie, tłum. Z.M. Kowalewski, Warszawa 2012
 • M. Bielawski, J. Makowski, Odejścia, Kraków 2007
 • M. Maliński, Jan Paweł Wielki. Droga do świętości, Kraków 2005
 • M. Poradowski, Kościół od wewnątrz zagrożony, Londyn 1983
 • M. Poradowski, Teologia wyzwolenia Karola Marksa, cz. 1-2, Wrocław 2006
 • R. Tokarczyk, Współczesne doktryny polityczne, Zakamycze 2005
 • S. Bartnik, Żyć w słowie, Warszawa 1983
 • S. Urbański, W. Zawadzki, Nawrócenie, [w]: M. Chmielewski (red.), Leksykon duchowości katolickiej, Lublin-Kraków 2002
 • T. Cabestrero (red.), U źródeł teologii wyzwolenia. Wywiady przeprowadzone przez księdza Teolfilo Cabestero, tłum. R. Budzyński, Warszawa 1985
 • Teologia wyzwolenia. Historia, polityka i zbawienie, tłum. J. Szewczyk, Warszawa 1976
 • W. Mysłek, M. Nowaczyk (red.), Teologia wyzwolenia, Warszawa 1988
 • W. Mysłek, Społeczno-polityczna doktryna Kościoła papieży Jana XXIII i Pawła VI, Warszawa 1981
 • Z. Czajkowski, Sobór wielkich nadziei, Warszawa 1963
 • Z. Marzec, Teologia wyzwolenia, wypowiedzi G. Gutierreza i innych, „Społeczeństwo Otwarte”, nr 6, 1994
 • Z.M. Kowalewski, Guerrilla latynoamerykańska, Wrocław 1978
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1233-9717
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-197feb0f-944b-41ed-af40-44b5ae0c7bf8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.