Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 1 | 54-62

Article title

O transcendentalizmie oddziaływań zwrotnych

Selected contents from this journal

Title variants

EN
On the Feedback Based Transcedentalism

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule proponuję nową wersję transcendentalizmu, uwzględniającą współczesny stan nauki oraz filozofii. Idee tego transcendentalizmu prezentuję w toku dyskusji z P. Churchlandem, J.J.C. Smartem, K. Popperem, J. Searlem, S. Pinkerem, E. Husserlem, I. Kantem i J. Konorskim. Transcendentalizm winien uwzględnić całkiem inne warunki możliwości ludzkiej wiedzy, aniżeli warunki opisywane przez ortodoksyjne interpretacje transcendentalizmu Kanta i Husserla. Powinno się uwzględnić warunki chemiczne, biologiczne (neuronalne), psychologiczne, ekonomiczne i kulturowe. Myślące ja (ja tworzące wiedzę) może zaistnieć dzięki tym warunkom. Wszystkie one oddziałują na siebie wzajemnie (np. procesy biologiczne wpływają na procesy mentalne i na odwrót), lecz oddziałując na umysł są też te warunki przezeń formowane w działaniach zwrotnych.

Contributors

  • Instytut Filozofii Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1982010a-24db-4f44-8e8e-a0c9419abc94
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.