PL EN


2013 | 2 (8) | 103-116
Article title

Analiza zjawiska bierności zawodowej w Polsce

Content
Title variants
EN
Analysis of the phenomenon of economic inactivityin Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In many countries, data about the economically inactive population attracts more and more attention, because this group is a potential source of labor supply. The article fo- cuses attention on the economically inactive in Poland. Since 1990, the share of economically inactive persons in the total population (15-64 years) remains at a high level. For young people the main causes of economic inactivity is education and training, family responsibilities, while in the case of the elderly illness, disability and retirement. This article addresses also the issues of impact posed by the economic inactivity.
Year
Issue
Pages
103-116
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Zielonogórski
References
 • Auer P., Inactivity rates in the European Union, European Employment Observatory, www.eu-employment-observatory.net/ersep/imi58_uk/00140002.asp.
 • Bank Danych Lokalnych GUS, www.stat.gov.pl.
 • Czapiński J., Panek T., Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2011.
 • Dzięcielska-Machnikowska S., Osobliwości polskiego bezrobocia, „Rynek Pracy” 1995, nr 1.
 • Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu.
 • Kwiatkowski E., Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa 2006.
 • Litwiński J., Giza-Poleszczuk A., Góra M., Sztanderska U., Dezaktywacja osób w wieku emerytalnym, Raport z badań Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, MPiPS, Warszawa(2008).
 • Ptaszyńska B., Dezaktywizacja zawodowa społecznym skutkiem transformacji, „Wiadomości Statystyczne” 2012, nr 6.
 • Racjonalizacja wydatków społecznych, Zielona Księga, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2003.Roczniki Statystyczne Rzeczpospolitej Polskiej, 1993-2009, GUS, Warszawa.Szukalski P. (red.), Przygotowanie do starości. Polacy wobec starzenia się, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2009.
 • Trinczek R., Working in Europe: Gender differences, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin 2008.
 • Turowicz J., Bierność zawodowa. Kto w Polsce nie podejmuje pracy?, www.bezrobocie.org.pl.
 • Weir G., Economic inactivity in selected countries, „Labour Market Trends” 2003, no. 6.
 • Zarychta H., Pasywna polityka rynku pracy w Polsce w latach 1990-1996, [w:] Polityka państwa na rynku pracy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, seria: Raporty nr 12, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 1998.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-198d9aa5-58ef-4089-892b-a4dab4c03591
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.