PL EN


2014 | 41 | 3(480) ROZWÓJ ZAWODOWY W PROCESIE PRACY | 30-33
Article title

Rozwój zawodowy nauczyciela

Selected contents from this journal
Title variants
EN
THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TEACHER
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł koncentruje się na ukazaniu specyfiki pracy i rozwoju zawodowego nauczyciela. Przeanalizowano stadia, przejawy oraz uzasadniono konieczność rozwoju zawodowego nauczycieli w ciągu całego okresu aktywności zawodowej, traktując kolejne stadia rozwoju jako hierarchię uzyskiwanych pozycji zawodowych w toku pracy. Odwołano się także do obowiązujących uwarunkowań prawnych regulujących i wymuszających kolejne stopnie awansu nauczyciela.
EN
The article focuses on presenting the specific of the job and the professional development of teacher. The article contains analyses of stages, symptoms and grounds form necessary of teacher professional development within the whole professional activity. Successive stages of development are treated as hierarchy of vocational positions acquired during professional career. References are also to legal regulations in regulating and inducing another stages of professional development.
Year
Volume
41
Pages
30-33
Physical description
Contributors
  • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-19957c89-6a44-4c3a-8d78-29bfd14a5e39
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.