PL EN


2013 | 2 | 3 | 511-522
Article title

Publiczne a prywatne finansowanie wielkoformatowych imprez sportowych na przykładzie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej

Content
Title variants
EN
Public and private funding for mega sporting events: the case of the UEFA European Football Championship
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł składa się z trzech podstawowych części. W pierwszej został dokonany przegląd literatury przedmiotu na temat struktury finansowania wielkoformatowych imprez sportowych i możliwych następstw z tym związanych. W drugiej przybliżono modele finansowania wielkoformatowych imprez sportowych na przykładzie piłkarskich mistrzostw Europy organizowanych w XXI wieku. W trzeciej badania zostały ograniczone wyłącznie do elementów infrastruktury sportowej i źródeł ich finansowania.
Year
Volume
2
Issue
3
Pages
511-522
Physical description
Contributors
 • Dr inż., Katedra Analizy Ekonomicznej i Finansów, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska, 80-233 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12, kza@zie.pg.gda.pl
References
 • 1. Ahlert G. (2001). The economic effects of the soccer World Cup 2006 in Germany with regard to different financing, „Economic Systems Research” 13(1).
 • 2. Ahlert G., Preuss H. (2010), Experiences in Estimating the Macroeconomic Impact of Mega Tourism Events – the Case of Hosting the FIFA Football Word Cup Germany 2006, „Mainzer Papers on Sports Economics & Management”.
 • 3. Baade R. (1996), Professional Sports as a Catalyst for Metropolitan Economic Development, „Journal of Urban Affairs” no. 1. Polska przedstawiła w sumie aż 18 różnych gwarancji rządowych.
 • 4. Chapin T. (2002), Identifying the real costs and benefits of sports facilities, Working paper no. WP02TC1/2002, Lincoln Institute of Land and Policy.
 • 5. Coates D., Humphreys B. (1999), The Growth Effects of Sports Franchises, Stadia, and Arenas, „Journal of Policy Analysis and Management” no. 4.
 • 6. Feddersen A., Groetzinger A., Maennig W. (2008), Investment in Stadia and Regional Economic Development – Evidence from FIFA World Cup 2006 Stadia, „Hamburg Contemporary Economic Discussions” no. 16, Hamburg.
 • 7. Hagn F., Maennig W. (2008), Employment effects of the Football World Cup 1974 in Germany, „Labour Economics” no. 15.
 • 8. Matheson V., Baade R. (2004), Mega-Sporting Events in Developing Nations: Playing the Way to Prosperity?, „South African Journal of Economics” vol. 72, issue 5.
 • 9. Meyer-Kuenzel M. (2004), Expos and Olympic Games as Motors of Urban Development: A Typology of Concepts, The 11th International Planning History Conference 2004, Planning Models and the Culture of Cities, Escola Tecnica Superior d’Arquitectura del Vallas, Barcelona 2004.
 • 10. Preuss H. (2000), Economics of the Olympic Games. Hosting the Games 1972–2000, Walla Walla Press, Sydney.
 • 11. Preuss H. (2004), The Economics of Staging the Olympics. A Comparison of the Games 1972–2008, Edward Elgar, Cheltenham/Northampton.
 • 12. Siegfried J., Zimbalist A. (2006), The Economic Impact of Sports Facilities, Teams and Mega-Events, „The Australian Economic Review” vol. 39, no. 4.
 • 13. Stewart B. (2007), Sport Funding and Finance, Butterworth-Heinemann.
 • 14. Wasilczuk J., Zawadzki K. (2011), Euro 2012, Czy ten mecz można wy-grać?, CeDeWu, Warszawa.
 • 15. Zawadzki K. (2010), Partnerstwo publiczno-prywatne jako źródło finansowania wielkoformatowych imprez sportowych, [w:] Dylematy i wyzwania finansów publicznych, Juja T. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • 16. Zawadzki K.(2010), Portugalia jako organizator Mistrzostw Europy w Pił-ce Nożnej w 2004 roku, [w:] Euro 2012. Szanse i zagrożenia dla Pomorza. Analiza przypadku Euro 2004 w Portugalii, Zawadzki K. (red.), Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
 • 17. Zawadzki K. (2011), Wydatki na infrastrukturę stadionową w ramach Euro 2012 i źródła ich finansowania, [w:] Zarządzanie polskim sportem w gospodarce rynkowej, Sojkin B., Waśkowski Z. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-19ab2840-8a09-461b-b51b-8c6882c4d060
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.