PL EN


2015 | 20 | 257-264
Article title

Cechy języka Hieronima Floriana Radziwiłła (na podstawie wybranych rękopisów)

Content
Title variants
EN
Hieronim Florian Radziwiłł’s language features (on the basis of chosen manuscipts)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Hieronim Florian Radziwiłł (1715-1760) was one of the most powerful magnates of Polish- Lithuanian Commonwealth, the owner of residencies in Biała (now Biała Podlaska) and Słuck. Historians point out on the one hand his achievements as a patron of art, founder of a ballet school and a supporter of a few theatres but on the other hand they describe him as an eccentric and cruel person for his serfs. The prince left rich written heritage (diaries, messages, letters) which is an invaluable source for study on the author’s idiolect. The aim of the paper is to show the most important features of Radziwił’s writing with the emphasis on eastern elements of the language on the basis of chosen manuscripts kept in Czartoryscy Library in Kraków.
Keywords
Year
Issue
20
Pages
257-264
Physical description
Dates
published
2015
References
  • T. Zielińska, Magnateia polska epoki saskiej. Funkcje urzędów i królewszczyzn w procesie przeobrażeń warstwy społecznej, Wrocław 1977.
  • J. K. Goliński, „Pamiętając o tym, że raz umrzeć trzeba...”. Hieronima Floriana Radziwiłła wizerunek własny, [w:] Między barokiem a oświeceniem. Sarmacki konterfekt, pod red. S. Achremczyka, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Olsztyn 2002.
  • J. K. Goliński, „Rzeczy którymi najgodniejszego mogę zabawić gościa...”. Dwór Hieronima Floriana Radziwiłła i jego rozrywki, [w:] Dwory magnackie w XVIII wieku. Rola i znaczenie kulturowe, pod red. T. Kostkiewiczowej i A. Roćko, Dig, Warszawa 2005.
  • Hieronima Floriana Radziwiłła diariusze i pisma różne, oprac. i wstęp M. Brzezina, Energeia, Warszawa 1998.
  • B. Smolińska, Polszczyzna północnokresowa z przełomu XVII i XVIII wieku na podstawie rękopisów Jana Władysława Odlanickiego i Antoniego Kazimierza Sapiehy, Wrocław 1983.
  • U. Borzywoda, Fonetyka z fonologią, [w:] Polszczyzna XVII wieku. Stan i przeobrażenia, pod red. D. Ostaszewskiej, Śląsk, Katowice 2002.
  • M. Brzezina, Zapisy typu „ambicia”, „penśia”, ”okażia” w „Diariuszu” Hieronima Radziwiłła z r. 1747, „Język Polski” 1972.
  • C. Kosyl, Właściwości fonetyczne polszczyzny kresowej w 1. połowie XVIII wieku (na przykładzie języka mieszczan hrubieszowskich), „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” 1978.
  • J. Zaleski, Język Aleksand-a Fredry, cz. II. Fleksja, składnia, słowotwórstwo, słownictwo, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1975.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-19b9b13c-8df5-4bbd-b0e9-fefc04573999
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.