PL EN


2013 | 81 | 4 | 431-439
Article title

Społeczne korzyści z funkcjonowania bibliotek. Obszary, metody analizy i oceny

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Social Benefits of Library Performance. Approaches and Methods of Analysis and Evaluation
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Objective – Libraries play various important roles in the contemporary society. They contribute to the advancement of intellectual and social capital and offer economic benefits to their surroundings. The paper provides an overview of the main approaches to research on the library impact on the community which are: information exchange and information literacy impact, research, education, cultural, economic outcomes and impact on social inclusion. The paper presents methods and tools that currently are tested and used to evaluate the issue in question. Research methods - The following methods were used: the critical analysis of the literature, the description of methods and results of research on social impact of libraries on their surroundings, the analysis of world research initiatives related to the development of methods and tools used for the evaluation of the impact of libraries on the community. Results and conclusions – Research on social benefits of library performance has recently gained considerable attention in the world and the research methods in this field evolve, too. More investigation is needed to identify methods that could be used to show libraries’ overall impact or to develop measures that would permit benchmarking between institutions.
PL
Cel – W artykule przedstawiono różnorodne i jednocześnie ważne role bibliotek we współczesnym społeczeństwie. Instytucje te niewątpliwie przyczyniają się do rozwoju kapitału intelektualnego i społecznego, a także korzyści materialnych swojego otoczenia. Celem artykułu jest charakterystyka głównych nurtów badań w zakresie oddziaływania usług biblioteczno-informacyjnych na społeczność. Przedstawiono również stosowane obecnie metody i narzędzia jego oceny. Metody badań - Dla potrzeb realizacji wyznaczonego celu zastosowano metodę analizy i krytyki literatury przedmiotu, jak również opisu metodologii i rezultatów badań społecznego wpływu bibliotek na otoczenie oraz analizę światowych inicjatyw badawczych związanych z kształtowaniem metod i narzędzi stosowanych w ocenie wpływu bibliotek na otoczenie społeczne. Wyniki i wnioski – Badania społecznych korzyści z funkcjonowania bibliotek w ostatnich latach rozwijają się dość prężnie na świecie. Rozwija się także metodologia omawianego przedmiotu badań. Warto prowadzić dalsze prace związane z rozwojem metod oceny wpływu bibliotek na otoczenie społeczne oraz tworzyć wskaźniki służące porównaniu ich działań w omawianym zakresie.
Year
Volume
81
Issue
4
Pages
431-439
Physical description
Contributors
author
 • Institute of Information and Library Science, Nicolaus Copernicus University in Toruń, egt@umk.pl
References
 • Aabø, Svanhild; Audunson, Ragnar; Vårheim, Andreas (2010). How do public libraries function as meeting places? "Library and Information Science Research", vol. 32 (1), pp. 16-26.
 • ACRL (2010). The Value of Academic Libraries. A Comprehensive Research Review and Report. Researched by Megan Oakleaf, Chicago Association of College and Research Libraries [online]; [dostęp: 11.07.2011]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/issues/value/val_report.pdf>.
 • ACRL (2011) Information Literacy Competency Standards for Higher Education [online]; [dostęp: 13.07.2011]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/standards/informationliteracycompetency.cfm>.
 • An evaluation toolkit for e-library developments [online]; [dostęp: 20.07.2011]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.evalued.bcu.ac.uk/index.htm>.
 • Adamiec, Sabina (2007). Komunikacja warunkiem kapitału społecznego biblioteki, Zarządzanie i Marketing. "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas" 2007, nr 1 [online]; [dostęp: 8.11.2013]. Dostępny w World Wide Web: <http://dlibra.bs.katowice.pl/dlibra/docmetadata?id=7678&from=publication>.
 • Bertot, John Carlo; McClure, Charles R. (2003). Outcomes Assessment in the Networked Environment: Research Questions, Issues, Considerations, and Moving Forward, "Library Trends", pp. 590-613.
 • Johnson, Catherine A. (2010). Do public libraries contribute to social capital? A preliminary investigation into the relationship. "Library & Information Science Research", vol. 32, pp. 147-155.
 • Poll, Roswitha (2003) Impact/Outcome Measures for Libraries, "Liber Quarterly" [online], vol.1, pp. 329-331 [dostęp: 13.07.2011]. Dostępny w World Wide Web: <http://liber.library.uu.nl/publish/articles/000060/article.pdf>.
 • Poll, Roswitha (2005) Measuring the Impact of New Library Services, World Library and Information Congress: 71th IFLA General Conference and Council „Libraries – A voyage of discovery” August 14th-18th 2005 Oslo, Norway [online]; [dostęp: 12.07.2011]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.ifla.org/IV/ifla71/Programme.htm>.
 • Poll, Roswitha; Payne, Philip (2006) Impact measures for libraries and information services, "Library Hi Tech", pp. 547-562.
 • Przygodzki, Zbigniew (2004). Znaczenie kapitału społecznego w rozwoju. W: Wiedza, innowacyjność, przedsiębiorczość a rozwój regionów. Pod red. A. Jewtuchowicz. Łódź: Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, s. 93-107.
 • Streatfield, David; Markless, Sharon (2008). Evaluating the Impact of Information Literacy in Higher Education: Progress and Prospects. "Libri", vol. 58, pp. 105-106.
 • Task Force on Academic Library Outcomes Assessment Report (1998) June 27, ACRL, [online]. [dostęp: 12.07.2013]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.ala.org/acrl/publications/whitepapers/taskforceacademic>.
 • Vårheim, Andreas; Steinmo, Sven; Ide, Eisaku (2008). Do libraries matter? Public libraries and the creation of social capital. "Journal of Documentation", vol. 64 (6), pp. 877-892.
 • Vårheim, Andreas (2008). Theoretical approaches on public libraries as places creating social capital. [online] World Library and Information Congress: 74th IFLA General Conference and Council 10-14 August 2008, Québec, Canada. [dostęp: 12.07.2011]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.ifla.org/IV/ifla74/index.htm>.
 • Vårheim, Andreas (2011). Gracious space: Library programming strategies towards immigrants as tools in the creation of social capital. "Library & Information Science Research", vol. 33, pp. 12-18.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-19bde741-33ca-40b4-8157-b9d0bd4f9af2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.