PL EN


2013 | 60 | 1 | 63-84
Article title

Stabilność małych gospodarek wchodzących do unii monetarnej w świetle pewnego modelu behawioralnego

Content
Title variants
EN
The stability of small economies in the monetary union in the light of a simple behavioral model
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiamy prosty, behawioralny model imitujący dynamikę małej gospodarki wchodzącej do unii gospodarczej i walutowej (UGW). Model uwzględnia m.in. proces konwergencji cen nominalnych w unii i jego wpływ na bilans handlowy, kształtowanie się cen w zależności od poziomu zapasów oraz przepływy kapitału finansowego niwelujące różnice w stopach procentowych na obszarze unii. Przy pomocy znanych metod analizy układów równań różniczkowych, badamy warunki stabilności gospodarki. Wykazujemy, że mają one postać ograniczeń na parametry behawioralne modelu, odzwierciedlające siłę reakcji podmiotów gospodarczych na nierównowagę. W celu zilustrowania tych wniosków, przedstawiamy symulacje komputerowe. Na koniec, przedstawiamy dynamiczną analizę procesu przejścia pomiędzy dwoma stanami równowagi, wywołanego przez ekspansję fiskalną.
EN
The article introduces a simple behavioral model for simulating the dynamics of a small economy, that is a member of the Economic and Monetary Union (EMU). The model takes account, among others, of the process of nominal convergence of prices in the EMU and its impact on the trade balance, the evolution of prices depending on the level of stocks and flows of financial capital. With the help of certain methods of analysis of systems of differential equations, we are examining the conditions for stability of the economy. We show that they have the form of certain restrictions on behavioral parameters, which reflect the strength of the reaction of economic agents to imbalances. To illustrate these proposals, we carry out computer simulations. Finally, we present a dynamic analysis of the process of transition between two states of equilibrium, induced by fiscal expansion.
Year
Volume
60
Issue
1
Pages
63-84
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Katedra Ekonomii Matematycznej al. Niepodległości 10 61-875 Poznań
References
 • Brock W.A., Malliaris A.G., (1996), Differential Equations, Stability and Chaos in Dynamic Economics, Elsevier.
 • Carlberg M., (2007), Macroeconomics of Monetary Union, Springer.
 • De Grauwe, P., (2007), Economics of Monetary Union, 7th edition, Oxford University Press.
 • EBC (2005), Monetary Policy and Inflation Differentials in a Heterogenous Currency Area, ECB Monthly Bulletin, nr 5.
 • Gandolfo G., (1980), Economic Dynamics: Methods and Models, North-Holland.
 • Gandolfo G., (1997), Economic Dynamics: Study Edition, Springer-Verlag.
 • Holt C., Modigliani F., Muth J., Simon H., (1960), Planning, Production, Inventories and the Work Force, Prentice Hall, Englewood Cliffs.
 • Komisja Europejska (1990), One Market, One Money: An Evaluation of the Potential Benefits and Costs of Forming an Economic and Monetary Union, European Economy, 44.
 • Konopczyński M., (2006), Skuteczność polityki fiskalnej w unii gospodarczej i walutowej, Ekonomista, 5, 619–646.
 • Konopczyński M., (2009), Krótkookresowy symulacyjny model cyklu koniunkturalnego w Unii Gospodarczej i Walutowej z zapasami w roli głównej, w: J. Czech-Rogosz, J. Pietrucha, R. Żelazny (red.), Koniunktura gospodarcza. Od bańki internetowej do kryzysu subprime, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa, 59-72.
 • Parsley, David & Wei, Shang-Jin (2008), In Search of a Euro Effect: Big Lessons from a Big Mac Meal?, Journal of International Money and Finance, 27 (2), 260–276.
 • Pentecost, E.J., van Poeck A., (2001), red., European Monetary Integration: Past, Present and Future, Edward Elgar.
 • Rogers J.H., Hufbauer C.G., Wada E., (2001), Price Level Convergence and Inflation in Europe, Institute for International Economics, Working Paper No. 01-1.
 • Romer D., (1996), Advanced Macroeconomics, McGraw-Hill.
 • Sachs J.D., Larrain F.B., (1993), Macroeconomics in the Global Economy, Prentice Hall Inc., Englewood Cliffs.
 • Sosvilla-Rivero S., Gil-Pareja S., (2002), Price Convergence in the European Union, Documento de Trabajo, Working paper, May 2002.
 • Temperton P., (2001), EURO. Wspólna waluta, Felberg SJA, Warszawa.
 • Wolszczak-Derlacz J., (2010), Does One Currency Mean One Price?, Eastern European Economics, 48 (2), 87–114.
 • Wyplosz Ch., (2006), European Monetary Union. The Dark Sides of a Major Success, Economic Policy, 21, 207–261.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-19c508de-6cba-4249-a1ec-170184a09ea1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.