Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2017 | 18(25) | 28-43

Article title

Main Objectives of Film Education in Poland: Institutional Context and Developmental Tendencies

Title variants

PL
Cele polskiej edukacji filmowej

Languages of publication

Abstracts

EN
This paper is focused on problems concerning film education in Poland. It concentrates on the changes in and different ways of defining the goals of film education, the aims or recipients of this type of education. By presenting several definitions provided by Polish experts, it shows the direction of the changes; for example the inclusion of film knowledge into a wider context of essential competencies of each participant of contemporary audiovisual culture. The paper shows that in the 80’s and the 90’s of the 20th century academics identified the relationship and mutual interdependence between literature and the cinema as the most important part. Now, however, they mostly focus on the role of film in preserving national and European heritage. Moreover, contemporary concepts of film education mainly deal with workshops rather than with theoretical studies. What are the effects of the changes and new tendencies? Film education is present in the curriculums of primary and secondary schools (but constituting only limited elements and playing a marginal role). In Poland there are ministerial programmes, institutional projects, public offerings and also competitive commercial offers. Although we can see positive tendencies in this area, the system of film education in Poland still needs a coherent policy and institutional care.

Journal

Year

Issue

Pages

28-43

Physical description

Contributors

  • University of Lodz

References

  • A Framework for Film Education in Europe (2015). http://www.bfi.org.uk/screening-literacyfilm-education-europe (access: 5.06.16). Bobiński, W. (2011). Teksty w lustrze ekranu. Okołofilmowa strategia kształcenia literackokulturowego. Kraków: Universitas. Creative Europe (EU programme). https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/ (access: 22.08.2017). Depta, H. (1975). Wychowanie i film. Warszawa: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP. Drabarek, B., Rowińska I. (eds.) (2004). Dzieło filmowe jako tekst kultury. Kielce: MAC Edukacja. Edukacja artystyczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum. Podstawa programowa przedmiotu wiedza o kulturze. Warszawa 2009. Fiołek-Lubczyńska, B. (2004). Film, telewizja i komputery w edukacji humanistycznej. O audiowizualnych tekstach kultury. Kraków: Oficyna Naukowa. Górecka, D. (2014). Film jako atrakcyjne narzędzie realizacji wymagań podstawy programowej kształcenia ogólnego, [in:] D. Górecka, D. Gołębiewska (eds.), Edukacja filmowa na zajęciach szkolnych i pozaszkolnych. Warszawa: Wydawnictwo Raabe. Gwóźdź, A. (2010). Kino po kinie. Film w kulturze uczestnictwa. Warszawa: Oficyna Naukowa. Gwóźdź, A. (2003). Obrazy i rzeczy. Film między mediami. Kraków: Universitas. Hendrykowski, M. (2002). “Film i literatura – nowy paradygmat.” Polonistyka, no. 7. Hendrykowski, M. (1994). Słownik terminów filmowych. Poznań: Wydawnictwo Ars Nowa. Hopfinger, M. (2003). Doświadczenia audiowizualne. O mediach w kulturze współczesnej. Warszawa: Sic!. Hopfinger, M. (1997). Kultura audiowizualna u progu XXI wieku. Warszawa: Instytut Badań Literackich. Irzykowski, K. (1982). Dziesiąta muza oraz pomniejsze pisma filmowe. Kraków: Wydawnictwo Literackie.Janus-Sitarz, A. (ed.) (2004). Przygotowanie ucznia do odbioru różnych tekstów kultury. Kraków: Universitas. Journal of Laws 2009, no. 4, item 17. Minister of Education Regulation of 23 December 2008 on the core curriculum for Early childhood care and general education in all types of schools. Kluszczyński, R. W. (2001). Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów. Kraków: Rabid. Kluszczyński, R. W. (2010). Sztuka interaktywna. Od dzieła-instrumentu do interaktywnego spektaklu. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. Koalicja dla Edukacji Filmowej. http://www.koalicjafilmowa.pl/ (access: 1.06.2016). Nurczyńska-Fidelska, E. (1989). Edukacja filmowa na tle kultury literackiej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Nurczyńska-Fidelska, E. (1993). Film w kręgu kultury literackiej. Z teorii i praktyki pedagogicznej, [in:] E. Nurczyńska-Fidelska, B. Parniewska, E. Popiel-Popiołek, H. Ulińska (eds.), Film w szkolnej edukacji humanistycznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Podstawa programowa z komentarzami. Język polski. Warszawa 2009. Ratajewska, J., Szerzeniewski, K. (2015). Edukacja filmowa na tle edukacji kulturalnej. https://prezi.com/d2t57u04qrfy/edukacja-filmowa/ (access: 1.04.16). Sartori, G. (2007). Homo videns. Telewizja i postmyślenie (transl. Jerzy Uszyński). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. Skoczylas, L. (1975). Jak kinoteatr wychowuje naszą młodzież?, [in:] J. Bocheńska (ed.), Polska myśl filmowa. Antologia tekstów z lat 1898–1939. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Ossolineum. Smoczyńska A., (ed.) (2014). The System of Education in Poland. Eurydice – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Warszawa. http://eurydice.org.pl/wp-content/uploads/2014/10/THESYSTEM_2014_www.pdf (access: 1.04.2016).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-19c6fe73-ea59-45dc-8cfb-42ac0d2f9070
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.