PL EN


2012 | 2/2012 (37) | 72-83
Article title

Ocena efektów wdrożenia wymagań normy ISO 9001 w małych i średnich organizacjach handlowych

Authors
Content
Title variants
EN
Evaluation of the effects of the implementation of ISO 9001 in small and medium business organizations
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Na przestrzeni ostatnich lat coraz więcej przedsiębiorstw, dążąc do doskonalenia wewnętrznych procesów, decyduje się na wdrożenie znormalizowanych systemów zarządzania jakością. Zakłada się, że implementacja wymagań normy ISO 9001 prowadzi do ciągłego rozwoju organizacji oraz wpływa na wzrost zadowalanie klientów. Niestety znormalizowane systemy zarządzania jakością mają również słabe strony, które mogą rzutować na efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa. W opracowaniu wskazano na istotę wdrażania wymagań normy ISO 9001 w małych i średnich organizacjach handlowych. Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz zwrócono uwagę na wpływ implementacji systemu zarządzania jakością na doskonalenie przedsiębiorstwa, w takich obszarach jak: realizacja celów w zakresie jakości, zrozumienie wymagań klienta, kontakty z dostawcami czy zaangażowanie pracowników.
EN
In recent years more and more companies, to improve internal processes, decide to implement standardized quality management systems. It is assumed that the implementation of ISO 9001 leads to the continuous development and influences the growth of the number of satisfied customers. Unfortunately, the standardized quality management systems also have weaknesses that can affect the efficiency of the enterprise. The study indicates the nature of the implementation of ISO 9001 in small and medium-sized organizations. Based on the survey and analysis the emphasis has been put on the influence of the implementation of the quality management system as far as the improvement of the company in areas such as the realization of the objectives in terms of quality, understanding of customer requirements, relations with suppliers and employee involvement.
Keywords
Year
Issue
Pages
72-83
Physical description
Dates
issued
2012-05-30
Contributors
author
References
  • Drucker, P. 2002. Myśli przewodnie Druckera, Warszawa: MT Biznes.
  • Hamrol, A. 2007. Zarządzanie jakością z przykładami, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  • Hamrol, A. 2010. Wybrane myśli o dążeniu do doskonałości w zarządzaniu jakością, w: T. Sikora (red.) Zarządzanie jakością, Doskonalenie organizacji, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
  • Kafel, P., Sikora T. i M. Salerno-Kochan 2004. Uwarunkowania wdrażania systemu zarządzania jakością w polskich przedsiębiorstwach. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 653.
  • Łunarski, J. 2008. Zarządzanie jakością. Standardy i zasady, Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
  • Sikora, T (red.). 2010. Wybrane koncepcje i systemy zarządzania jakością, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
  • Skotnicka-Zasadzień, B. i A. Witala 2007. Certyfikacja systemu zarządzania jakością w małych firmach. Problemy Jakości, nr 4.
  • Urbaniak, M. 2006. Korzyści wynikające z wdrożenia systemów zarządzania cz. II. Problemy Jakości, nr 7.
  • Zapłata, S. 2009. Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie. Ocena i uwarunkowania skuteczności, Warszawa: Wolters Kluwer business.on.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-19c984dd-1edf-43e2-b530-11c0720b9c74
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.