PL EN


2013 | 20 | 3 | 8-16
Article title

Sprawdzanie hipotez w marketingu na przykładzie badań ocen poszerzeń marek. Metodologia, stan wiedzy i perspektywy dalszych badań

Content
Title variants
EN
Hypotheses’ checking in marketing: case of investigation of consumers’ reactions to brand extensions. Methodology, state of knowledge and future research
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie rzeczywistych procesów i wyników sprawdzania hipotez w marketingu na przykładzie czterech badań empirycznych dotyczących wpływu dopasowania (fit) między matką-matką i jej poszerzeniami (nowymi produktami wprowadzanymi na rynek pod nazwą marki-matki) na oceny tych poszerzeń. Metoda badania polega na analizie czterech kolejnych badań empirycznych z lat 1990–2009, dotyczących wpływu kategorii dopasowania (fit) na oceny poszerzeń marek, przeprowadzonej z punktu widzenia powtarzalności badań i współtworzenia wiedzy na temat tego danego problemu. Na podstawie przeprowadzonych analiz autor uzyskał następujące wyniki: (1) określenie stanu wiedzy o wpływie dopasowania na oceny poszerzeń, (2) identyfikacja możliwości dalszych badań poszerzeń marek z wykorzystaniem kategorii dopasowania jako zmiennej niezależnej, (3) identyfikacja możliwości zastosowania kategorii dopasowania w badaniach dotyczących innych rodzajów transferów wizerunków niż transfer wizerunku z marki-matki na jej poszerzenia oraz (4) komentarz metodologiczny na temat marketingu jako nauki.
EN
The aim of the article is to outline the real processes of checking of hypotheses based on four empirical researches addressing the problem of influence of fit between mother-brand and it’s extension (new product with the mother-brand name) on the evaluation of the extension. Author of the article analyzed four empirical researches addressing the problem of how fit influences the brand extension evaluations from the point of view of their congruence in creation of the knowledge about one marketing problem. Author identified (1) current state of knowledge about fit influence on extensions’ evaluations and (2) perspectives for future research of brand extensions (3) perspectives for future research of image leveraging with usage of fit category, (4) methodological comment about marketing as a science.
Year
Volume
20
Issue
3
Pages
8-16
Physical description
Dates
published
2013-03-20
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-19e1351d-1fc3-457b-a3d9-e355d719feb0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.