PL EN


2013 | 97 | 287-292
Article title

Skuteczność procesu motywacji pracowników w organizacji

Title variants
EN
The Effectiveness of the Process of Motivation in an Organization
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podkreślono znaczenie motywacji, jako jednej z głównych funkcji kierowania organizacją. Motywowanie jest procesem, który ma na celu wzrost wydajności i efektywności pracy. A sposób jego realizacji zależy od preferencji pracowników i może mieć formę płacową, bądź pozapłacowa np. awans, poszerzenie zakresu samodzielności, czy też przydzielenie bardziej odpowiedzialnych zadań. Skuteczność motywacji pozapłacowej zależy od tego, w jakim stopniu zaspokaja ona potrzeby odczuwane przez pracowników. Rola dobrego kierownika powinna polegać na umiejętnym wykorzystaniu środków materialnych i niematerialnych do zachęcenia pracowników do efektywnej pracy.
EN
This article emphasized the role of motivation as the key factor in the management of a company. Motivation is a process aimed at increasing work efficiency and effectiveness. Its application depends on employees' preferences and may take either a financial or non financial form such as promotion, increased independence or by allocation of more responsible tasks. The effectiveness of a non financial motivation depends on to what extent it satisfies the employees' needs. The role of a good manager is the skillful use of material and non material measures in order to encourage employees to work more effectively.
Contributors
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
References
 • 1. Borkowska S., System motywowania w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1985.
 • 2. Ciekanowski Z., Narzędzia w zarządzaniu zasobami ludzkimi DANMAR, Warszawa 2012.
 • 3. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2005.
 • 4. Kabaj M., System motywacji i płac w reformie gospodarczej, PWE, Warszawa 1984.
 • 5. Kossowska M., Ocena i rozwój umiejętności pracowniczych, Akademia, 2007.
 • 6. Kostera M., Zarządzanie personelem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006.
 • 7. Kozdrój A., Motywowanie-mobilizująco-integrująca dziedzina zarządzania.
 • 8. Oleksyn T., Praca i płaca w zarządzaniu, MSM,Warszawa 1997.
 • 9. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2006.
 • 10. Rejkowski J., Z zagadnień psychologii motywacji, PWE, Warszawa 1970.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w Internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-19eeb715-9c86-4961-8162-095905d60704
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.