PL EN


2008 | 4(34) | 80-98
Article title

Przywództwo polityczne w zachodnioeuropejskim samorządzie lokalny

Authors
Content
Title variants
EN
Political Leadership in Local Governments in Western Europe
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W Europie Zachodniej następuje zmiana modelu samorządu lokalnego: od modelu komitetowego rady przechodzi się do bardziej „wykonawczo zorientowanych” modeli, takich jak parlamentarne czy prezydenckie. Przywództwo polityczne stanowi rdzeń wielu ostatnich reform instytucjonalnych samorządu lokalnego. Wyraźnym celem tych reform jest wzmocnienie władzy wykonawczej i zapewnienie silnego, widocznego i efektywnego przywództwa. Zmianie uległa na przykład pozycja burmistrza w Wielkiej Brytanii i Niemczech oraz zarządu w Holandii. Jednym ze sposobów wzmocnienia przywództwa politycznego jest wprowadzenie bezpośrednich wyborów burmistrza. Nie we wszystkich państwach dokonuje się tego rodzaju transformacja, w niektórych zmiany zostały ograniczone do niewielu gmin. Inne są relatywnie odporne na międzynarodową tendencję reform instytucjonalnych.
EN
In Western Europe, the model of local government has been changing in the previous decades: from a council-committee model to more executive-oriented ones, like the parliamentary and the presidential models. Political leadership lies at the heart of many of the recent institutional reforms of local government. An explicit aim of these reforms has been to strengthen the executive power, and to provide strong, visible and effective leadership. For example, the position of the mayor in Britain and Germany and of the board in the Netherlands has changed. The direct election of mayors is one of the ways to strengthen the political executive. Not all countries are undergoing such kind of transformation. In some of them, changes have been restricted to few municipalities. Others have been relatively immune to this international trend towards institutional reforms.
Contributors
author
 • Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Kielcach
References
 • Ackaert J., 2005, "Transformation of the political executive in Belgian local government", w: R. Berg, N. Rao (red.), Transforming Local Political Leadership, New York: Palgrave Macmillan, s. 168-179.
 • Baldersheim H., 2005, "From Alderman to ministers: the Oslo model revisited", w: R. Berg, N. Rao (red.), Transforming Local Political Leadership, New York: Palgrave Macmillan, s. 59-72.
 • Back H., 2004, "The institutional setting of local political leadership and community involvement", w: M. Haus, H. Heinelt, M. Stewart (red.), Urban Governance and Democracy: Leadership and Community Involvement, London: Routledge.
 • Berg R., 2005, "From cabinets to committees: the Danish experience", w: R. Berg, N. Rao (red.), Transforming Local Political Leadership, New York: Palgrave Macmillan, s. 85-100.
 • Berg R., Rao N., 2005, "Institutional reforms in local government: a comparative framework", w: R. Berg, N. Rao (red.), Transforming Local Political Leadership, New York: Palgrave Macmillan, s. 1-14.
 • Bogumił J., 2001, Modernisierung lokaler Politik, Baden-Baden: Nomos, s. 185.
 • Bogumił J. et al., 2003, "Bürgermeister und Gemeindeordnungen im Leistungsvergleich", Eildienst, Informationen für Rat und Verwaltung, z. 10, s. 337-339.
 • Caulfield J., Larsen H.O. (red.), 2003, Local Government at the Millennium, Opladen: Leske + Budrich.
 • Clarke M., Davis H., Hall D., Stewart J.D., 1998, Executive Mayors for Britain? New Forms of Political Leadership Reviewed, Birmingham: Capita.
 • Cochrane A., 2004, "Modernisation, managerialism and the culture wars: reshaping the local welfare state in England", Local Government Studies, nr 4, s. 481-495.
 • Delcamp A. (red.), 1994, Les collectivites decentralisees de l'Union europeenne, Paris: La Documentation Francaise.
 • Denters B., Klok P.J., 2005, "The Netherlands: in search of responsiveness", w: B. Denters, L.E. Rose (red.), Comparing Local Governance: Trends and Developments, New York: Palgrave Macmillan, s. 65-82.
 • Denters B., Klok P.J., Kolk H., 2005, "The reform of the political executive in Dutch local government", w: R. Berg, N. Rao (red.), Transforming Local Political Leadership, New York: Palgrave Macmillan, s. 15-28.
 • Dolnicki B., 2001, Samorząd terytorialny, Kraków: Kantor Wydawniczy "Zakamycze".
 • Ferran J.M., Horta X.B., "Municipal presidentialism and democratic consolidation in Spain", w: R. Berg, N. Rao (red.), Transforming Local Political Leadership, New York: Palgrave Macmillan, s. 73-84.
 • Förde C., 2005, "Participatory democracy or pseudo-participation?", Local Government Studies, nr 2, s. 137-148.
 • Goldsmith M., 2002, "Central control over local government- a Western European comparison", Local Government Studies, nr 3, s. 91-112.
 • Jędraszko A., 1994, Samorząd terytorialny w Niemczech na przykładzie Stutt-gartu, Warszawa: Unia Metropolii Polskich.
 • Jimenez Asenio R., "Politica y administración en la reforma del gobierno local, un estudio sobre la forma de gobierno y la alta administración en los 'munici-pios de grań población'", w: T. Font (red.), Anuario del Gobierno Local 2003, Madrid 2004.
 • Kenny L., 2004, "Local government and politics", w: M. Callanan, J.F. Keogan (red.), Local Government in Ireland: Inside Out, Dublin: Institute of Public Education, s. 116.
 • Kerrouche E., 2005, "The powerful French mayor: myth and reality", w: R. Berg, N. Rao (red.), Transforming Local Political Leadership, New York: Palgrave Macmillan, s. 150-167.
 • Kopnarski A., 2002, "Pozycja prawna i polityczna burmistrza w gminie niemieckiej", w: Pozycja organów wykonawczych a rozwój demokracji lokalnej w systemach samorządowych Polski i Niemiec, materiały z konferencji naukowej, Kielce, s. 27-28.
 • Ladner A., 2005, "Laymen and executives in Swiss local government", w: R. Berg, N. Rao (red.), Transforming Local Political Leadership, New York: Palgrave Macmillan, s. 101-115.
 • Larsen H.O., 2005, "Transforming political leadership: models, trends and reforms", w: R. Berg, N. Rao (red.), Transforming Local Political Leadership, New York: Palgrave Macmillan, s. 195-211.
 • Loughlin J., 2004a, "The Anglo-Saxon tradition", w: J. Loughlin et al., Subnational Democracy in the European Union: Challenges and Opportunities, Oxford: Oxford University Press, s. 37-60.
 • Loughlin J., 2004b, "Conclusions: the transformation of regional and local democracy in Western Europe", w: J. Loughlin et al., Subnational Democracy in the European Union: Challenges and Opportunities, Oxford: Oxford University Press, s. 387-400.
 • Lowndes V., Leach S., 2004, "Understanding local political leadership: constitutions, contexts and capabilities", Local Government Studies, nr 4.
 • Lund B.H., 2003, Styringssystemet i Oslo commune. Parlamentarisme og desen-tralisering, Oslo, s. 18.
 • Marshall N., Withereby A., Dollery B., 1999, "Management, markets and democracy: Australian local government reform in the 1990s", Local Government Studies, m 25 (3), s. 34-57.
 • Martinusen P.E., 2004, "Majority rule in consensual democracies: explaining political influence in Norwegian local councils", Local Government Studies, nr 3, s. 04-307.
 • Montin S., Amna E., 2000, "The local government act and municipal renewal in Sweden", w: E. Amna, S. Montin (red.), Towards a New Concept of Local Self--Government?, Oslo: Fagboksforlaget, s. 157-185.
 • Montin S., 2000, "Between fragmentation and co-ordination: the changing role of local government in Sweden", Public Management, nr 2 (1), s. 1-23.
 • Montin S., 2005, "The Swedish model: many actors and few strong leaders", w: R. Berg, N. Rao (red.), Transforming Local Political Leadership, New York: Palgrave Macmillan, s. 116-130.
 • Mouritzen P.E., Svara J.H., 2002, Leadership at the Apex: Politicians and Administrators in Western Local Governments, Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
 • Pielow J.Ch., 1999, "W Hiszpanii", w: J. Jeżewski (red.), Samorząd terytorialny i administracja w wybranych krajach. Gmina w państwach Europy Zachodniej, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 185-215.
 • PratchettL., 1999, "Introduction: defining democratic renewal", Local Government Studies, nr 1, s. 1-18.
 • Pratchett L., Wilson D., 1997, "The rebirth of local democracy?", Local Government Studies, nr 1, s. 16-27.
 • Rajca L., 2002, "Pozycja ustrojowa burmistrza (przewodniczącego organu wykonawczego) w wybranych krajach", Samorząd Terytorialny, nr 10, s. 8-23.
 • Rajca L., 2007, "Reformy samorządu lokalnego w Anglii", Samorząd Terytorialny, nr 12, s. 55-71.
 • Rao N., 1998, "Representation in local politics: a reconsideration and some new evidence", Political Studies, nr 46, s. 19-35.
 • Rao N., 2005, "From committees to leaders and cabinets: the British experience", w: R. Berg, N. Rao (red.), Transforming Local Political Leadership, New York: Palgrave Macmillan, s. 42-58.
 • Richter M., 2002, "Ewolucja prawa samorządowego w Republice Federalnej Niemiec", w: Pozycja organów wykonawczych a rozwój demokracji lokalnej w systemach samorządowych Polski i Niemiec, Materiały z konferencji naukowej, Kielce, s. 15.
 • Sinnot R., 1995, Irish Voters Decide: Voting Behaviour in Elections and Referendums since 1918, Manchester: Manchester University Press, s. 255.
 • Stewart J.D., 1995, "The internal management of local authorities", w: J. Stewart, G. Stoker (red.), Local Government in the 1990s, Basingstoke: Palgrave Macmillan, s. 79.
 • Stolzlechner H., 1993, "Bezpośrednie wybory burmistrzów według austriackiego prawa gminnego", Samorząd Terytorialny, nr 7-8, s. 141-147.
 • Wilson D., Gamę C., 2002, Local Government in the United Kingdom, New York: Palgrave Macmillan.
 • Wilson J.Q., 1962, The Amateur Democrat: Club Politics in Three Cities, Chicago: Chicago Univesity Press, s. 4-5.
 • Wollmann H., 2002, "Local government reforms in Germany: a trajectory of change and persistence", w: J. Caulfield, H. Larsen (red.), Local Government at the Millennium, Opladen: Leske + Budrich, s. 63-92.
 • Wollmann H., 2003, "Co-ordination in intergovernmental setting", w: G. Peters, J. Pierre, Handbook of Public Administration, London: Sage, s. 594-606.
 • Wollmann H., 2004, "Urban leadership in German local politics: the rise, role and performance of the directly elected, chief executive, mayor", International Journal of Urban and Regional Research, nr 28/1, s. 150-165.
 • Wollmann H., 2005, "The directly elected executive mayor in German local government", w: R. Berg,N. Rao (red.), Transforming Local Political Leadership, New York: Palgrave Macmillan, s. 29-41.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1a0639cc-b6e3-4b37-ba72-e364336561a2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.