PL EN


2016 | 2(19) | 7-15
Article title

Analiza kosztów i korzyści Programu Rehabilitacji Zawodowej osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności w Korei

Authors
Content
Title variants
EN
Cost-Benefit Analysis of Vocational Rehabilitation Program for Persons with Significant Disabilities in Korea
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Tematem pracy jest analiza ekonomiczna wpływu rehabilitacji zawodowej oferowanej przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, począwszy od 2001 r., wspierającej zatrudnienie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Celem badania jest sformułowanie propozycji sposobu inwestowania ograniczonych środków finansowych w programy rehabilitacji zawodowej tak, aby zwiększyć możliwości zatrudnienia osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Szacunkowe koszty i korzyści wynikające z programów rehabilitacji zawodowej w Korei oparto na wynikach analizy 12 381 przypadków osób niepełnosprawnych z lat podatkowych 2011–2012. Dane na temat kosztów i korzyści uzyskano z rocznego raportu dotyczącego programu rehabilitacji zawodowej. W tej metodologii wydatki na rehabilitację zawodową dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności obliczone zostały w oparciu o całkowite roczne koszty programu i koszty administracyjne. Przedstawiono tu korzyści, jakie może przynieść program rehabilitacji zawodowej przy stosunkowo nominalnych kosztach. Dzięki wykorzystaniu analizy kosztów i korzyści oszacowano, że za każdy dolar wydany na potrzeby programu rehabilitacji zawodowej do społeczeństwa wróciło 2,14$ (2011 r.) i 2,35$ (2012 r.). Odnosząc się do wspomnianych badań, nie można jednak założyć, że wszystkie sektory społeczeństwa bezpośrednio korzystają z tych efektów. Każdy zysk może raczej wpływać tylko na jeden sektor, co z kolei pośrednio przynosi pożytek innym. Zwiększone zarobki są na przykład opłacalne dla osoby korzystającej z rehabilitacji zawodowej, ale bezpośrednio nie stanowią korzyści dla podatników. Prowadzi to do zwiększenia wpływów z podatków od osób korzystających z programu rehabilitacji zawodowej, co jest z kolei opłacalne dla podatników. Wzrost zarobków stymuluje również gospodarkę poprzez zwiększenie wydatków konsumentów oraz zakup towarów i usług. Szacuje się, że program rehabilitacji zawodowej ma w Korei wysoką wartość ekonomiczną w postaci publicznego programu społecznego, dzięki zapewnieniu możliwości zatrudnienia osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, co umożliwia również ich integrację społeczną oraz redukuje inne koszty usług socjalnych.
EN
The purpose of this study is to analyze the economic effect of the vocational rehabilitation support services that have been provided by the Ministry of Health and Welfare since 2001 to support the employment of persons with significant disabilities. The study aims to propose how to invest limited resources into the vocational rehabilitation programs to expand employment opportunities of people with significant disabilities. Estimated costs and benefits of vocational rehabilitation programs were based on an analysis 12,381 individuals who had participated in Korea’s vocational rehabilitation program for persons with significant disabilities and whose cases were closed in fiscal year 2011 and fiscal year 2012. Benefic data for this study were obtained only from the annual vocational rehabilitation program report for persons with significant disabilities cost data for this were obtained from the annual vocational rehabilitation program for persons with significant disabilities cost report. In this methodology, the cost of vocational rehabilitation program for persons with significant disabilities was calculated by taking annual costs of total program and the cost of administration. This study have illustrated the benefits that vocational rehabilitation program can provide for a comparatively nominal costs. Using cost-benefit analysis procedures, it is estimated that for every dollar spent on vocational rehabilitation program, $2.14(2011), $2.35(2012) are returned to society. The result of this study, however, it cannot be assumed that all sectors of society directly benefit from these outcomes; rather, each benefit may affect one segment of society which in turn indirectly benefit other sectors. For example, increased earnings are a benefit for user who received vocational rehabilitation services, but do not directly benefit taxpayers. But, it lead to increased tax contributions among vocational rehabilitation program user, which is a benefit to taxpayers. Also, increases in earnings also stimulate the economy through increased consumer spending and purchasing of goods and services. The vocational rehabilitation program is estimated to have a high economic value by providing employment opportunities to persons with significant disabilities in Korea as a public social program. An increase in employment opportunities of persons with significant disabilities also allows social inclusion of them and reduces other social service costs.
Year
Issue
Pages
7-15
Physical description
Dates
published
2016-06-16
Contributors
author
 • Departament Rehabilitacji Zawodowej Daegu University Korea
References
 • Byeon, Kyeong Hui, Kim Kyu Han, Kang Dong Uk, & Yu Byeong Ju. (2011). An Analytic Study of the Efficiency of the Project for Occupational Rehabilitation Support for the Serious Disabled. „Disability & Social Welfare” 3 (1), 91–117
 • Cimera R. E. (2012). The economics of supported employment: What new data tell us. „Journal of Vocational Rehabilitation” 37, 109–117
 • Conley R. W. (1969). A benefit-cost analysis of the vocational rehabilitation program. „Journal of Human Resources” 4, 2263–252
 • Hemenway D. E., Rohani F. (1999). A Cost-Benefit Analysis of the Employment of People with Disabilities in Florida: Final Report. The Able Trust
 • Hicks. J. (1939). The Foundations of Welfare Economics. „Economic Journal” 49 (196), 696–712
 • Jaeger J., Berns S., Douglas E., Creech B., Glick B., Kane J. (2006). Community-based vocational rehabilitation: Effectiveness and cost impact of a proposed program model. „Australian and New Zealand Journal of Psychiatry” 40 (6–7), 611
 • Kaldor N. (1939). Welfare Propositions in Economics and Interpersonal Comparisons of Utility. „Economic Journal” 49 (195), 549–552
 • Kenyon P. D., Koshy P. M., Wills-Johnson N. B. (2005). A Cost Benefit Analysis of Vocational Rehabilitation Services Provided by CRS Australia. „Journal of Contemporary Issues in Business and Government” 11 (1), 71–94
 • Korea Employment Agency for the Disabled. (2013). Survey on the Economic Activity Status of Persons with Disabilities. KEAD
 • Latimer E. (2001). Economic impacts of supported employment for persons with severe mental illness. „Canadian Journal of Psychiatry” 46, 496–505
 • Na Woon Hwan. (2001). A study on the roles of vocational rehabilitation facilities and agencies for persons with disabilities. Korea Different Abled Federation
 • Shearn J., Beyer S., Felce D. (2001). The cost-effectiveness of supported employment for people with intellectual disabilities and high support needs: A pilot study. „Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities” 13, 29–37
 • Thornton C. (1992). Uncertainty in benefit/cost analysis of supported employment. „Journal of Vocational Rehabilitation” 2 (2), 62–72
 • West Virginia Division of Rehabilitation Services. (2011). Economic Impacts of the DRS Program on Consumers with Significant Disabilities in West Virginia. WV-DRS
 • Wheman P., Kregel J. (1985). A Supported work approach to competitive employment of individuals with moderate and severe handicaps. „Journal of the Association for Persons with Severe Handicaps” 10, 3–11
 • Wilhelm S., Robinson J. (2010). Utah state office of rehabilitation economic impact study. The Center for Public Policy and Administration, Salt Lake City, UT
 • Zilovich S., Shueman S. A., Weiner J. S. (1997). An exploratory cost-benefit analysis of natural support strategies in the employment of people with severe disabilities. „Journal of Vocational Rehabilitation” 8 (3), 211–221
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-7734
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1a0cf72e-a0e7-4250-93a7-9d78c8ab3ab8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.