PL EN


2015 | 2/2015 (53), t. 2 | 216-230
Article title

Finansowanie publiczne i realizacja świadczeń lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce w latach 2003–2014

Content
Title variants
EN
The Public Financing and Implementation of Health Resort Services in Poland in the years 2003–2013
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Health resort, as part of the health care system is still undervalued and underinvested spa area of the economy. The purpose of this article is to describe the changes in the spa treatment, both in terms of supply and demand. There are taken into account various aspects of the spa, with special emphasis on the element budget. The analysis refers to public spending on health resort.
PL
Lecznictwo uzdrowiskowe, będące częścią systemu ochrony zdrowia, jest wciąż niedocenianym i niedoinwestowanym obszarem gospodarki uzdrowiskowej. Celem artykułu jest analiza zmian w sektorze lecznictwa uzdrowiskowego, zarówno od strony podaży, jak i popytu. Pod uwagę brane są różne aspekty funkcjonowania uzdrowisk, ze szczególnym naciskiem na element ekonomiczno-finansowy. Przeprowadzona analiza dotyczy wydatkowania środków publicznych na lecznictwo uzdrowiskowe
Contributors
References
 • Główny Urząd Statystyczny (2010). Lecznictwo uzdrowiskowe w Polsce w latach 2000–2010.
 • Kaźmierczak, A. (2013). Infrastruktura uzdrowiskowa w latach 1989–2012 ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska – problemy z jej wykorzystaniem po transformacji ustrojowej i nowe szanse rozwoju. Pozyskano z: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/3261/infrastruktura.pdfsequence=1&isAllowed=y, s. 355–382 (01.04.2014).
 • Krupa, J. i Wołowiec, T. (2010). Uzdrowiska Polski Wschodniej wobec wyzwań rozwojowych– turystyka zrównoważona. W: J. Hermaniuk i J. Krupa (red.), Współczesne trendy funkcjonowania uzdrowisk – klastering. Rzeszów: Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania.
 • Narodowy Fundusz Zdrowia (2003–2014). Plany finansowe. Pozyskano z: http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?dzialnr=10&katnr=3, (01.04.2014).
 • Ponikowska I., Ferson D. (2009). Nowoczesna medycyna uzdrowiskowa. Warszawa: Wyd. Medi Press. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 931).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694).
 • Straburzyńska-Lupa, A. i Straburzyński, G. (2010). Uzdrowiska jako współczesne centra zdrowia. W: Z. Franczukowski, Kuracja w uzdrowiskach” 2010/2011. Polanica Zdrój: Wydawnictwo Press-Forum, Polanica-Zdrój.
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092).
 • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, z 2005 r., poz. 1399 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, z 2004 r., z późn. zm.).
 • www.stat.gov.pl (01.04.2014).
 • www2.mz.gov.pl (01.04.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1a12cee7-51fc-443d-a764-89b3e6c08191
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.