PL EN


2013 | 147 | 53-67
Article title

Miejska turystyka uzdrowiskowa i kierunki jej ewolucji w Polsce

Authors
Content
Title variants
EN
City SPA Tourism and the Directions of its Evolution
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Spa tourism is part of health tourism. Its basic purpose is to stay at the resort and use its facilities and methods of spa treatment in order maintain and improve health. Spa tourism is thus defined as traveling to spa resorts. The main purpose of such trips is to improve physical and mental well-being. Spas and the related services play an important role in ensuring socio-economic conditions while providing rest, recuperation, rehabilitation and prevention and therefore it is contributing to the health of citizens. On the other hand, they play an important role in the economy of cities and regions, stimulating economic development of the resorts, creating new jobs and activating local communities. Tourism which includes the trips to spa resorts for therapeutic purposes is one of the most important and fastest growing sectors of the world economy. The results of studies and research indicate that every year more and more Poles and foreign visitors use the spa resorts on an individual basis and on a commercial basis. Spa resorts in Europe constantly enrich and develop their offer with new services and products to reflect changing needs and preferences of customers. This trend should also be followed by Polish spa resorts aside the traditional methods of providing a wide range of spa and wellness services. One of the most important challenges facing the Polish health resort industry is to go beyond the services related only to spa and healing, and to focus on broadening their range of cultural and leisure-related services. Polish spa resorts moreover have a unique opportunity for development of more commercial and specialized services.
Year
Volume
147
Pages
53-67
Physical description
Contributors
author
References
  • J. Góra: Determinanty i kierunki rozwoju usług uzdrowiskowych w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską napisanej pod kierunkiem Prof. Józefa Sali obronionej 1 marca 2011 r. na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.
  • J. Wolski: Turystyka zdrowotna a uzdrowiska europejskich krajów socjalistycznych. "Problemy Uzdrowiskowe" 1970, nr 5, za: W.W. Gaworecki: Turystyka. PWE, Warszawa 2003, s. 37. 3 Słownik Języka Polskiego. PWN, Warszawa 1989, s. 641.
  • A. Jagusiewicz: Infrastruktura turystyki uzdrowiskowej w Polsce. Instytut Turystyki, Warszawa 2002, s. 205.
  • J. Sielicka: Bariery i uwarunkowania rozwoju firm świadczących usługi pacjentom i turystom w uzdrowiskach. Referat wygłoszony dnia 1.10.2004 w Nałęczowie podczas XIII Kongresu Uzdrowisk Polskich.
  • J. Górna: Turystyka uzdrowiskowa jako czynnik rozwoju gmin uzdrowiskowych na przykładzie gminy Ustroń. W: Rola turystyki w strategii i polityce rozwoju gospodarki regionalnej. Wyd. WSTiH, Gdańsk 2006.
  • D. Orłowski: Żywienie kuracjuszy w turystyce uzdrowiskowej. W: Turystyka uzdrowiskowa w gospodarce kraju i regionu. Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja, Wrocław 2006, s. 70.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1a22bcb1-21b5-4a11-bfe4-cad5d9e44c7e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.