PL EN


2013 | 49 | 1 | 71-91
Article title

Fenomenologia między internalizmem i eksternalizmem. Sformułowanie problemu

Authors
Content
Title variants
EN
Phenomenology between internalism and externalism. A formulation of the problem
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article is an attempt at establishing a theoretical basis for a dialogue between phenomenology and contemporary philosophy, with regard to the problem of internalism-externalism. It is argued, according to Roman Ingarden, that one has to first of all put forward an adequate question about the problem, to be able to understand it appropriately. Moreover, the analysis is limited to the two forms of the internalism-externalism debate, namely semantics and the philosophy of the mind. Within Husserl’s phenomenology one can easily point to basic intuitions that justify the thesis that this philosophy refers to the internalism-externalism problem. Ultimately, by using phenomenological terminology, the article arrives at questions about possible internalism-or-externalism within Husserl’s phenomenological project. The questions, however, suggest that phenomenology can be neither clearly nor completely classified either as internalism or as externalism.
PL
Artykuł jest próbą stworzenia teoretycznej płaszczyzny dialogu pomiędzy fenomenologią i filozofią współczesną w odniesieniu do problemu internalizmu-eksternalizmu. Za Romanem Ingardenem argumentuje się, że należy wypracować adekwatne pytanie o ten problem, aby móc go właściwie zrozumieć. Analizy zawęża się przy tym do dwóch form debaty internalizmu z eksternalizmem, a mianowicie do semantyki i filozofii umysłu. Na gruncie fenomenologii Husserla bez trudu można wskazać podstawowe intuicje, które utwierdzają przekonanie, że filozofia ta może traktować o omawianym problemie. Korzystając z terminologii fenomenologicznej, ostatecznie formułuje się pytania o możliwy internalizm i eksternalizm w projekcie filozoficznym autora „Badań logicznych”. Pytania te jednak sugerują, że fenomenologia nie daje się w całości zdefiniować ani jako internalizm, ani jako eksternalizm.
Year
Volume
49
Issue
1
Pages
71-91
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa, ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk, Poland, witoldplotka@gmail.com
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1a31d239-48f1-4ff8-b830-2a64baf404a6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.