PL EN


2017 | 54(3) Turystyka III | 241-261
Article title

Turystyka wypoczynkowa i wędrowna w działalności Stowarzyszenia „Rodzina Wojskowa” w latach 1925-1939

Authors
Content
Title variants
EN
Holiday and touring tourism in the activities of ‘Military Family’ Association in the years 1925-1939
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa” zostało powołane jako organizacja społeczna, której zadaniem miała być samopomoc ekonomiczna oraz różne formy aktywności związane z kulturą fizyczną w środowisku wojskowym, obejmujące oficerów, a później i podoficerów Wojska Polskiego. Przez cały okres działalności największą wagę przywiązywano do otoczenia opieką dzieci i młodzieży szkolnej, także ze środowisk cywilnych, poprzez organizowanie kolonii, półkolonii i, w mniejszym wymiarze, obozów, najczęściej związanych z przysposobieniem wojskowym. Duże osiągnięcia Stowarzyszenie zanotowało w dziedzinie ochrony zdrowotnej dzieci i młodzieży, przez organizowanie kolonii leczniczych w miejscowościach uzdrowiskowych, przede wszystkim Ciechocinku i Rabce, gdzie z możliwości leczenia skorzystało ponad dwa tysiące osób. Dopełnieniem działalności na polu kultury fizycznej było krzewienie krajoznawstwa i turystyki wędrownej, co w praktyce przejawiało się w organizowaniu wycieczek krajoznawczych, obejmujących swoim zasięgiem nie tylko miejsce zamieszkania i najbliższe okolice, ale i cały kraj, a w mniejszym wymiarze –także wycieczek zagranicznych.
EN
The ‘Military Family’ Association was established as a social organisation predominantly aiming at ensuring economic support and to promote various forms of physical culture in the military milieu, including officers, and later also non-commissioned officers of the Polish ‘army. Through the entire period of its activity, it focused on taking care of kids and school children, as well as civilians by organising holiday camps, semi-camps, and – to a smaller extent – military training camps. The Association had major achievements in the field of children’s healthcare by organising therapeutic camps in health resorts, mostly in Ciechocinek and Rabka, attended by well over 2000 individuals. Complementary initiatives in the field of physical culture included the propagation of sightseeing and hiking tourism, i.e. the organisation of sightseeing tours of not only the place of residence and its immediate vicinity, but of the entire country, or – to a smaller extent – also foreign trips.
Year
Pages
241-261
Physical description
Contributors
author
References
 • Apel w sprawie pomocy „Rodziny Wojskowej” (1927) (Dz. Rozk. DOK Nr VII Poznań, nr 32 z 5.05.1927 r., poz. 19).
 • Brochman R. (1932), Kolonia letnia dla dzieci Rodziny Wojskowej w Pomiechówku, „Wiarus”, nr 33.
 • Ciećkowska I. (1996), Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa” w latach 1925-1939, „Wojskowy Przegląd Historyczny”, nr 4.
 • Danyszowa C. (1938), Wycieczka do Kielc, zwiedzanie fabryki „Społem”, „Rodzina Wojskowa”, nr 6. Dom Wycieczkowy „Rodziny Wojskowej” w Gdyni (1936) (Dz. Rozk. DOK Nr I Warszawa, nr 46 z 22.06.1936 r., Awizo).
 • Englischowa E. (1937a), Kolonie i półkolonie „Rodziny Wojskowej”, „Rodzina Wojskowa”, nr 6-7.
 • Englischowa E. (1937b), Dlaczego wybudujemy „Dom RW” w Kosowie?, „Rodzina Wojskowa”, nr 9.
 • Gaj J., Woltman B. (red.) (1999), Zarys historii sportu w Polsce 1867-1997, PTNKF, Warszawa.
 • Habowska J. (1939), Wycieczka na Zaolzie, „Rodzina Wojskowa”, nr 2.
 • I-szy Walny Zjazd delegatek kół Stowarzyszenia „Rodzina Wojskowa” (1926), „Polska Zbrojna”, nr 165.
 • Jaroszewiczowa H. (1927), Otwarcie kolonii letnich w Ciechocinku, Dział Kobiecy nr 11, „Polska Zbrojna”, nr 145.
 • Jaroszewiczowa H. (1927), Wobec nadchodzących wakacyj, Dział Kobiecy prowadzony przez S RW nr 8, „Polska Zbrojna”, nr 105.
 • „Jednodniówka Rodziny Wojskowej” (1926), Warszawa.
 • Kolonia „Rodziny Wojskowej” w Cetniewie nad morzem (1928) (Dz. Rozk. DOK Nr VIII Toruń, nr 17 z 28.04.1928 r., Ogłoszenia).
 • Kolonie letnie „Rodziny Wojskowej” dla dzieci w Ciechocinku (1928), Dział Kobiecy nr 7, „Polska Zbrojna”, nr 105.
 • Kolonie letnie dla rodzin oficerskich (1925), „Polska Zbrojna”, nr 144.
 • Kronika. Łuniniec (1937), „Rodzina Wojskowa”, nr 8.
 • Kronika. Poznań (1937), „Rodzina Wojskowa”, nr 8.
 • Kronika. Troki (1937), „Rodzina Wojskowa”, nr 8.
 • Letnisko dla rodzin wojskowych w Leśnej (1925), „Polska Zbrojna”, nr 200.
 • Ligęzowa J. (1937), Wycieczka „Rodziny Wojskowej” garnizonu Łowicz, „Wiarus”, nr 35.
 • Na obozie w Cetniewie (1937), „Rodzina Wojskowa”, nr 4-5.
 • Nowowiejska M., Z nad morza (1937), „Rodzina Wojskowa”, nr 6-7.
 • O obozie P.D.O.K. w Zakopanem (1938), „Rodzina Wojskowa”, nr 7-8.
 • Peuckerowa N., Wycieczka dzieci pogranicza w Poznaniu (1939), „Rodzina Wojskowa”, nr 6.
 • Półkolonie „RW” w Barze pod Lwowem (1937), „Rodzina Wojskowa”, nr 6-7.
 • Sprawozdanie Koła „Rodziny Wojskowej” w Warszawie, za rok administracyjny 1929 (1929), Warszawa.
 • Sprawozdanie Stowarzyszenia „Rodzina Wojskowa” za rok sprawozdawczy 1937/38 (1938), Warszawa.
 • Sprawozdanie Stowarzyszenia „Rodzina Wojskowa” za rok sprawozdawczy 1936/37 (1937), Warszawa.
 • Starkiewiczowa J., Dokąd wyjechać z dziećmi na wakacje (1939), „Rodzina Wojskowa”, nr 6.
 • Świadczenia materiałowe i współpraca z „Rodziną Wojskową” (1936) (Dz. Rozk. DOK Nr I Warszawa, nr 75 z 27.11.1936 r., poz. 2).
 • Święto „Rodziny Wojskowej” (1927) (Dz. Rozk. DOK Nr VII Poznań, nr 67 z 21.10.1927 r., Obwieszczenia).
 • Trzecia wycieczka zagraniczna „RW” (1937), „Rodzina Wojskowa”, nr 9.
 • Wyszczelski L. (2004), Oświata, propaganda, kultura w Wojsku Polskim w latach 1918-1945, Wydawnictwo Neriton, Warszawa.
 • Wyszczelski L. (2014), Wojsko II Rzeczypospolitej, Bellona, Warszawa.
 • Zebranie koła warszawskiego „Rodziny Wojskowej” (1925), „Polska Zbrojna”, nr 131.
 • Zebranie organizacyjne Stowarzyszenia Samopomocy Rodzin Oficerskich (1925), „Polska Zbrojna”, nr 35.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1a360c62-9aa9-417a-96d4-17e2e4bfb97b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.