PL EN


Journal
2016 | 3 (53) | 9-20
Article title

Zmiany w czasie reguły Taylora a polityka pieniężna w Polsce

Content
Title variants
EN
Polish monetary policy through the lens of regime switching Taylor rule
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The goal of the paper was to verify the stability of Taylor rule parameters. The empirical analysis was performed for Poland; using 1996-2016 monthly data. More specifically, we verify two hyphotheses: (1) the behaviour of interest rate can be described using Taylor rule; (2) the Taylor rule with parameters subject to Markov switching performs better than the one with constant parameters. We take a system approach, where a Taylor rule is a part of small scale DSGE model. The bayesian inference is used to estimate the model and compare the specifications. The results indicate that models with switching parameters are better in terms of marginal data density. The best model is based on forward looking Taylor rule, where the parameters expressing the magnitude of the reaction to inflation and output gap were subject to Markov switching, while interest rate smoothing was constant. The identified regime switching can be interpreted as not responsing for inflation below the tar-get (opportunistic disinflation declared for 2001-2002 by Polish monetary authorities) or not responding to inflation driven mostly by EU accression (2004-2005) or increased VAT (2004-2005, 2011).
Journal
Year
Issue
Pages
9-20
Physical description
Contributors
References
 • Acedański J., 2010, Stock and bond prices in a DSGE model for Poland, Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 11, s. 137-149.
 • An S., Schorfheide F., 2007, Bayesian analysis of DSGE models, Econometric Reviews, no. 26(2-4), s. 113-172.
 • Baranowski P., 2014, Reguły polityki pieniężnej w Polsce. Podejście ilościowe, Wydawnictwo Uni-wersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Baranowski P., Gałecka-Burdziak E., Górajski M., Malaczewski M., Szafrański G., 2013, Inflacja a mechanizmy aktualizacji cen. Studium dla Polski, Wydawnictwo UŁ, PWN, Łódź-Warszawa.
 • Baranowski P., Szafrański G., 2012, Reakcja gospodarki polskiej na szok polityki pieniężnej w małym modelu DSGE – na ile wybór metody estymacji determinuje wyniki?, Bank i Kredyt, nr 4, s. 119-144.
 • Boivin J., Giannoni M.P., 2006, Has monetary policy become more effective?, The Review of Eco-nomics and Statistics, no. 88(3), s. 445-462.
 • Bukowski M., Dyrda S., Kowal P., 2008, Assessing Effects of Joining Common Currency Area with Large-Scale DSGE Model: A Case of Poland, Instytut Badań Strukturalnych, www.ibs. org.pl/site/upload/publikacje/working_papers/DSGE_IBS_paper.pdf.
 • Calvo G., 1983, Staggered prices in a utility-maximizing framework, Journal of Monetary Economics, vol. 12, no. 3.
 • Clarida R., Gali J., Gertler M., 1999, The science of monetary policy: A new Keynesian perspective, Journal of Economic Literature, vol. XXXVII.
 • Farmer R.E., Waggoner D.F., Zha T., 2011, Minimal state variable solutions to Markov-switching rational expectations models, Journal of Economic Dynamics and Control, no. 35(12), s. 2150- -2166.
 • Gali J., 2008, Monetary Policy, Inflation, and the Business Cycle: An Introduction to the New Keynes-ian Framework, Princeton University Press, Princeton.
 • Goczek Ł., Partyka K., 2016, The Asymmetric Behavior in Interest Rate Setting − The Case of the National Bank of Poland, mimeo.
 • Golinelli R., Rovelli R., 2005, Monetary policy transmission, interest rate rules and inflation target-ing in three transition countries, Journal of Banking & Finance, vol. 29, no. 1, s. 183-201.
 • Grabek G., Kłos B., 2012, Podstawowe mechanizmy ekonomiczne modelu DSGE SoePL-2012, Bank i Kredyt, nr 6, s. 81-121.
 • Grabek G., Kłos B., Koloch G., 2010, SOEPL 2009 – Model DSGE małej otwartej gospodarki esty-mowany na polskich danych, Materiały i Studia, nr 251.
 • Growiec J., 2009, Relacja płac do wydajności pracy w Polsce: ujęcie sektorowe, Bank i Kredyt, nr 40(5), s. 61-88.
 • Kolasa M., 2009, Structural heterogeneity or asymmetric shocks? Poland and the euro area through the lens of a two-country DSGE model, Economic Modelling, no. 26(6), s. 1245-1269.
 • Krajewski P., 2013, Oddziaływanie wydatków rządowych na rynek pracy, Wiadomości Statystyczne, nr 1, s. 1-13.
 • Kuchta Z., 2014, Sztywność płac nominalnych w modelach DSGE małej skali. Analiza empiryczna dla Polski, Gospodarka Narodowa, nr 6, s. 31-56.
 • Osiewalski J., 2001, Ekonometria bayesowska w zastosowaniach, Wydawnictwo Akademii Ekono-micznej w Krakowie, Kraków.
 • Pajor A., 2016, Estimating the Marginal Likelihood Using the Arithmetic Mean Identity, Bayesian Analysis.
 • Sims C.A., Waggoner D.F., Zha T., 2008, Methods for inference in large multiple-equation Markov-switching models, Journal of Econometrics, vol. 146, no. 2, s. 255-274.
 • Sims C.A., Zha T., 2006, Were there regime switches in US monetary policy?, The American Eco-nomic Review, no. 96(1), s. 54-81.
 • Stawska J., 2014, Stopy procentowe a inwestycje w Polsce i strefie euro, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Sznajderska A., 2014, Asymmetric effects in the Polish monetary policy rule, Economic Modelling, no. 36, s. 547-556.
 • Taylor J.B., 1993, Discretion versus policy rules in practice, Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, vol. 39, s. 195-214.
 • Vasicek B., 2012, Is monetary policy in the new EU member states asymmetric?, Economic Systems, vol. 36, no. 2, s. 235-263.
 • Wallusch J., 2013, Patrząc na słońce. Nieokreśloność równowagi a polska dezinflacja 1994-2011, UE w Poznaniu, Poznań.
 • Woodford M., 2003, Interest and Prices: Foundations of a Theory of Monetary Policy, Princeton University Press, Princeton & Oxford.
 • Wróbel-Rotter R., 2012, Wybrane zagadnienia współczesnego modelowania strukturalnego. Część I: Estymowane modele równowagi ogólnej w zarysie, Folia Oeconomica Cracoviensia, nr 53, s. 59-83.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1a3ff087-85aa-4b32-856e-4bc1ed46c792
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.