PL EN


2013 | 81 | 4 | 466-484
Article title

"Annual aging factor" jako narzędzie analiz starzenia się piśmiennictwa

Selected contents from this journal
Title variants
EN
"Annual Aging Factor" as a Tool in Literature Obsolescence Analysis
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Objective – The aim of the article is to assess the usefulness and bibliometric features of the results obtained through the application of the annual aging factor in certain areas of the library and science studies. Moreover, some selected properties of annual aging factor and half-life index are compared. Research method – The article was prepared on the basis of the literature analysis and key issues were illustrated with sample data collected in accordance with the original methods of processing experimental data outlined in the literature. Results and conclusions – The application of annual aging factor and related ‘utility’ idea is possible in the management of library collections, provided that the literature citation distribution follows the pattern of the exponential decline. Furthermore, the index can be used in bibliometric investigations on periodicals and disciplines of study analyzed with focus on their aging characteristics aspect.
PL
Teza/Cel artykułu – Celem artykułu jest ocena przydatności i charakterystyk bibliometrycznych wyników uzyskiwanych w oparciu o annual aging factor Bertrama Brookesa w niektórych obszarach bibliotekoznawstwa i naukoznawstwa, jak również porównanie niektórych aspektów stosowania wskaźników annual aging oraz half-life. Metoda badań – Artykuł opracowano na podstawie analizy piśmiennictwa, a kluczowe problemy związane z annual aging factor zostały zilustrowane na podstawie przykładowych danych, które przygotowano w oparciu o oryginalne metody organizacji danych doświadczalnych przedstawione w piśmiennictwie. Wyniki i wnioski – Wykorzystanie annual aging factor oraz związanej z nim koncepcji użyteczności prac naukowych możliwe jest tylko w przypadku wykładniczego spadku cytowań artykułów z kolejnych, coraz odleglejszych od daty badania lat. Wskaźnik wykazuje także przydatność w naukoznawczym badaniu czasopism oraz dyscyplin naukowych, w aspekcie szybkości starzenia się publikacji.
Year
Volume
81
Issue
4
Pages
466-484
Physical description
Contributors
References
 • Alvarez, Pedro; Escalona, Isabel; Pulgarin, Antonio (2000). What Is Wrong with Obsolescence? "Journal of the American Society for Information Science", vol. 51, pp. 812-815.
 • Avramescu, Aurel (1979). Actuality and Obsolescence of Scientific Literature. "Journal of the American Society for Information Science", vol. 30, pp. 296-303.
 • Brookes, Bertram C. (1970a). Obsolescence of Special Library Periodicals: Sampling Errors and Utility Contours. "Journal of the American Society for Information Science", vol. 21, pp. 320-329.
 • Brookes, Bertram C. (1970b). The Growth, Utility, and Obsolescence of Scientific Periodical Literature. "Journal of Documentation", vol. 26, pp. 283-294.
 • Burton, Robert E.; Green, B. A. (1961). Technical Reports in Physics Literature. "Physics Today", vol. 14, pp. 35-37.
 • Dorta-González, P.; Dorta-González, M. I. (2013). Impact Maturity Times and Citation Time Windows: The 2-Year Maximum Journal Impact Factor. "Journal of Informetrics", vol. 7, pp. 593-602.
 • Egghe, Leo (1993). On the influence of growth on obsolescence. "Scientometrics", vol. 27, pp. 195-214.
 • Egghe, Leo; Rousseau, Ronald (1990). Introduction to informetrics: quantitative methods in library, documentation and information science. Amsterdam [etc.]: Elsevier Science Publishers.
 • Egghe, Leo; Rousseau, Ronald (2000). Aging, Obsolescence, Impact, Growth, and Utilization: Definitions and Relations. "Journal of the American Society for Information Science", vol. 51, pp. 1004-1017.
 • Gosnell, Charles (1941). Values and Dangers of Standard Book and Periodical Lists for College Libraries. "College and Research Libraries", vol. 2, pp. 216-221.
 • Gosnell, Charles (1944). Obsolescence of Books in College Libraries. "College and Research Libraries", vol. 5, pp. 115-125.
 • Griffith, Belver C.; Servi, Patricia N.; Anker, Anita L.; Drott, Carl M. (1979). The Aging of Scientific Literature: A Citation Analysis. "Journal of Documentation", vol. 35, pp. 179-196.
 • Gupta, Usha (1990). Obsolescence of Physics Literature: Exponential Decrease of the Density of Citations to Physical Review Articles with Age. "Journal of the American Society for Information Science", vol. 41, pp. 282-287.
 • Heisey, Terry M. (1988). Paradigm Agreement and Literature Obsolescence: A Comparative Study in the Literature of the Dead Sea Scrolls. "Journal of Documentation", vol. 44, pp. 285-301.
 • Hertzel, Dorothy (1987). Bibliometrics, History of the Development of Ideas. In: Encyclopedia of Library and Information Science, vol. 42, Suppl. 7. Ed. by A. Kent; H. Lancour; W. Nasri. New York : Marcel Dekker, Inc., pp. 144-219.
 • Jiménez-Contreras, Evaristo; De La Moneda, Mercedes; Ruiz de Osma, Elvira; Bailón-Moreno, Rafael; Ruiz-Baños, Rosario (2006). A Bibliometric Model for Journal Discarding Policy at Academic Libraries. "Journal of the American Society for Information Science and Technology", vol. 57, pp. 198-207.
 • Kosmulski, Marek (2009). New seniority-independent Hirsch-type index. "Journal of Informetrics", vol. 3, pp. 341-347.
 • Line, Maurice B. (1993). Changes in the Use of Literature with Time – Obsolescence Revisited. "Library Trends", vol. 41, pp. 665-683.
 • Line, Maurice B; Sandison, Alexander (1974). Obsolescence and Changes in the Use of Literature with Time. "Journal of Documentation", vol. 30, pp. 283-350.
 • Marton, J. (1985). Obsolescence or Immediacy? Evidence Supporting Price’s Hypothesis. "Scientometrics", vol. 7, pp. 145-153.
 • Moed, Henk F. (2005). Statistical Relationships Between Downloads and Citations at the Level of Individual Documents Within a Single Journal. "Journal of the American Society for Information Science and Technology", vol. 56, pp. 1088-1097.
 • Motylev, V. M. (1989). The Main Problems of Studying Literature Aging. "Scientometrics", vol. 15, pp. 97-109.
 • Nakamoto, Hideshiro (1988). Synchronous and Diachronous Citation Distributions. In: Informetrics 87/88. Ed. by L. Egghe; R. Rousseau. Amsterdam [etc.]: Elsevier Science Publishers, pp. 157-163.
 • Nowak, Piotr (2002). Współautorstwo – wybrane aspekty naukometryczne. W: Wiedza i Umiejętności. "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu", T. 2 (22), s. 111-119.
 • Opaliński, Łukasz (2013). Wybrane aspekty metodologii badań cyklu życiowego publikacji naukowych. "Przegląd Biblioteczny", z. 2, s. 152-171.
 • Pindlowa, Wanda (1994). Informetria w nauce o informacji. Metody i problemy. Kraków: Universitas. Redner, Sidney (2004). Citation Statistics From More Than a Century of Physical Review [online]. arXiv.org; [dostęp: 26.06.2013]. Dostępny w World Wide Web: <http://arxiv.org/abs/physics/0407137>.
 • Rousseau, Ronald (2006). Timelines in Citation Research. "Journal of the American Society for Information Science and Technology", vol. 57, pp. 1404-1405.
 • Sangwal, Keshra (2013). Comparison of Different Mathematical Functions For the Analysis of Citation Distribution of Papers of Individual Authors. "Journal of Informetrics", vol. 7, pp. 36-49.
 • Smith Aversa, Elizabeth (1985). Citation Patterns of Highly Cited Papers and Their Relationship to Literature Aging: A Study of the Working Literature. "Scientometrics", vol. 7, pp. 383-389.
 • Stinson, Ray E.; Lancaster, Frederick W. (1987). Synchronous versus Diachronous Methods in the Measurement of Obsolescence by Citation Studies. "Journal of Information Science", vol. 13, pp. 65-74.
 • Száva-Kováts, Endre (2002). Unfounded Attribution of the ‘Half-Life’ Index-Number of Literature Obsolescence to Burton and Kebler: A Literature Science Study. "Journal of the American Society for Information Science and Technology", vol. 53, pp. 1098-1105.
 • Wróblewski, Andrzej Kajetan (2002). Bibliometryczna trylogia. "Zagadnienia Naukoznawstwa", nr 1-2 (151-152), s. 7-29.
 • Ziabicki, Andrzej (2002). Ocena dorobku i reputacji naukowej indywidualnych uczonych i zespołów badawczych. "Zagadnienia Naukoznawstwa", nr 1-2 (151-152), s. 37-49.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1a44fd98-0fe4-46dd-9283-efb46e3b7e7f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.