PL EN


2013 | 1 | 195-206
Article title

Проблеми нормативно-правового забезпечення функціонування громадянського суспільства в Болгарії

Content
Title variants
PL
Problemy prawne funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w Bułgarii
EN
The problems of legal ensure the functioning of civil society in Bulgaria
Languages of publication
UK
Abstracts
PL
Autorka bada organizacje pozarządowe jako instytucje kluczowe społeczeństwa obywatelskiego, mające wpływy na rozwój demokratyczny państwa. W artykule przeprowadzono analizę podstaw normatywno-prawnych powstania i działalności organizacji pozarządowych, mianowicie Konstytucji Republiki Bułgaria oraz Ustawy „O organizacjach pozarządowych”. Na podstawie badań wskazano na przewagi oraz wady zabezpieczenia prawnego funkcjonowania trzeciego sektora, a także kwestie problemowe wymagające doskonalenia w dziedzinie jakości.
EN
The author considers NGOs as the key civil society institute which can impact on democratization of the state. The article highlights the NGOs legal framework. In particular, the Constitution of the Republic of Bulgaria and the Law on NGOs has been analyzed. Advantages and disadvantages of NGOs legal framework were detected.
Contributors
  • Narodowy Uniwersytet imienia Jurija Fed’kowycza, (Czerniowce, Ukraina)
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1a53dbef-c17c-436e-9e03-148b4014578d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.