PL EN


2018 | 3(28) | 79-88
Article title

Extraordinary threats to people and the environment – interpretation and educational aspects

Content
Title variants
PL
Nadzwyczajne zagrożenia dla ludzi i środowiska – aspekty interpretacyjne i edukacyjne
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article presents the basic knowledge of extraordinary threats to people and the environment. Generally speaking, it is a group of threats most often appearing in the macro and micro human environment and affecting an individual’s security. They are classified in catalogues of risks that infringe ecological and general safety. Effective counteraction to these threats is possible by identifying their sources, determining the probability of their occurrence, estimating the risk and consequences for people and the environment involved. Basic knowledge in this area is necessary to be able to cope with it, as it allows for counteracting threats effectively, also through social education. This education is a pillar and a manifestation of care for the safety of both man and the environment in which he lives.
PL
W artykule przedstawiono podstawową wiedzę na temat nadzwyczajnych zagrożeń dla ludzi i środowiska. Ogólnie rzecz biorąc, jest to grupa zagrożeń najczęściej pojawiających się w środowisku makro- i mikroludzi oraz wpływających na bezpieczeństwo. Są sklasyfikowane w katalogach zagrożeń, które naruszają bezpieczeństwo ekologiczne i ogólne. Skuteczne przeciwdziałanie tym zagrożeniom jest możliwe poprzez określenie ich źródeł, określenie prawdopodobieństwa ich wystąpienia, oszacowanie ryzyka i konsekwencji dla ludzi i środowiska. Podstawowa wiedza w tym zakresie jest konieczna, aby móc sobie z tym poradzić, ponieważ pozwala skutecznie przeciwdziałać zagrożeniom, w tym poprzez edukację społeczną. Ta edukacja jest filarem i przejawem dbałości o bezpieczeństwo zarówno człowieka, jak i środowiska, w którym żyje.
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1896-8333
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1a544d1c-f061-4b7d-83c1-af58a2e39f31
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.