PL EN


2016 | 5 (18) nr 2 | 167-184
Article title

Kościół Matki Bożej Gromnicznej – świątynia zaanektowana?

Authors
Title variants
EN
Church of Our Lady of Candles – Temple Annexed?
FR
Eglise Notre-Dame de la Chandeleur – temple annexé?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kościół Matki Bożej Gromnicznej został zbudowany w XVII w. Do 1946 r. świątynia należała do archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego. Po uzyskaniu niepodległości Państwa ukraińskiego i wznowieniu struktur Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie rozpoczęto starania o zwrot kościoła prawowitemu i historycznemu właścicielowi. Jednak władze miasta, wrogo nastawione wobec katolików łacińskich, ze względu na ich polskie korzenie, świątynię złośliwie przekazały na własność wspólnocie Kościoła greckokatolickiego. Po stronie hierarchów grekokatolickich istnieje dobra wola, aby kościół ten został zwrócony Kościołowi łacińskiemu na Ukrainie. Jednak według ustawodawstwa ukraińskiego, to zarejestrowana wspólnota wiernych jest decydentem w tej kwestii, ponieważ jest aktualnie prawnym właścicielem kościoła. Gdyby można było oczekiwać od hierarchów grekokatolickich bardziej zdecydowanej postawy i działań, a zarazem wykluczyć polityczną niechęć władz lwowskich wobec Kościoła rzymskokatolickiego, to istnieją możliwości na drodze prawnej (nawet przy braku reform państwowych w kulejącym ukraińskim systemie sądowniczym) na triumf sprawiedliwości – uznanie prawa własności rzymskokatolickiej archidiecezji lwowskiej do kościoła Matki Bożej Gromnicznej we Lwowie.
EN
Church of Our Lady of Candles was built in the seventeenth century. Until 1946 this temple belonged Lviv Archdiocese of the Latin rite. After independence Ukrainian state and the resumption of the structures of the Roman Catholic Church in Ukraine began efforts to return the church to its rightful historical owner – Lviv archdiocese. However, the city government hostile to the Catholics of Latin – because they have Polish roots – mentioned temple mischievously transferred ownership of the community of the Greek Catholic Church. From the Greek Catholic hierarchy is the good will that the church was returned to the Latin Church in Ukraine. But according to the Ukrainian legislation, the registered community of the faithful it is the decision-maker on this issue, because it is now the legal owner of the church. If could have been expect from a Greek Catholic hierarchy more decisive stance and activities and to exclude political reluctance authorities of Lviv to the Roman Catholic Church, there are possibilities for the legal (even in the absence of state reforms in the lame Ukrainian judicial system) for the triumph of justice – the recognition of property rights of the Roman Catholic Archdiocese of Lviv to the Church of Our Lady of Candles in Lviv.
Year
Issue
Pages
167-184
Physical description
Contributors
 • Instytut Teologiczny im. św. Józefa Bilczewskiego we Lwowie; adres do korespondencji: ul. Łyczakowska 49a, 79010 Lwów, Ukraine, stankava@gmail.com
References
 • Schematismus Archidioecesis Leopoliensis ritus latini. 1939. Leopoli.
 • „Arhitekturno-chudozhestvennyye pamyatniki XIII-XX vekov.” 1975. «Iskustvo» Leningradskoye Otdeleniye 112-13.
 • Jacukiewicz, Marta. 2015. „Boimy się aby nie było III wojny światowej [wywiad z abp. M. Mokrzyckim, 10.03.2015].” http://www.deon.pl/religia/wiara-i-spoleczenstwo/art,992,boimy-sie-aby-nie-bylo-iii-wojny-swiatowej.html [dostęp: 30.07.2016].
 • Jarosińska, Justyna. 2016. „Grekokatolicy przejęli bezprawnie nasze świątynie [relacja z pobytu w KUL abp. M. Mokrzyckiego, 09.05.2016].” http://lublin.gosc.pl/doc/3144943.Wiekszosc-naszych-swiatyn-przejal-bezprawnie-Kosciol [dostęp: 1.08.2016].
 • Kaczorowski, Bartłomiej. 1990. Zabytki starego Lwowa. Warszawa: Oficyna Wydawnicza.
 • Kordonski, Roman. 2015. „Likwidacja Kościoła greckokatolickiego w latach 1939-1946 na Ukrainie.” Studia Warmińskie 52:281-90.
 • Łepkowski, Wojciech, red. 2002. Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Wyd. 2. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.
 • Mokrzycki, Mieczysław. 2016. „Archidiecezja lwowska. XXV lat wolności, demokracji i dyskryminacji.” http://niedziela.pl/artykul/22275/Lublin-inauguracja-Instytutu-Pamieci [dostęp: 29.07.2016].
 • Skorupka, Stanisław, Halina Auderska, i Zofia Łempicka, red. 1974. Mały słownik języka polskiego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Smirnow, Jurij. 2014. „Kościół Matki Boskiej Gromnicznej.” Kurier Galicyjski 14-15 (210-211): 19-28.
 • Tomasik, Krzysztof i Marcin Przeciszewski. 2015. „Abp Szewczuk: Chodzi o naszą i waszą wolność! [wywiad z abp. S. Szewczukiem, 13.06.2015].” https://ekai.pl/ wydarzenia/wywiad/x89938/abp-szewczuk-chodzi-o-nasza-i-wasza-wolnosc/ [dostęp: 30.07.2016].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1a644803-e397-4ea7-be01-94c74a9559e1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.