PL EN


2014 | 61 | 3 | 307-315
Article title

Insurance and Self-Insurance - Substitutes or Complements?

Content
Title variants
PL
Ubezpieczenie i samoubezpieczenie – dobra substytucyjne czy komplementarne?
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Classical result by Ehrlich and Becker states that with two states of the world, market insurance and self-insurance are substitutes. However, it turns out that conclusion does not hold in the model with many states. This paper considers interactions between price of compulsory market insurance and demand for self-insurance. We present sufficient conditions for self-insurance to be complementary or substitute for market insurance. We provide economic interpretation of that result, highlighting the role of an efficiency of self-insurace as a key to understanding the phenomenon.
PL
Klasyczny wynik Ehrlicha i Beckera stwierdza, że samoubezpieczenie jest substytutem ubezpieczenia. Twierdzenie to zostało jednak uzyskane po analizie modelu, w którym występują tylko dwa stany świata. Niniejszy artykuł uogólnia ten model dopuszczając możliwość wystąpienia wielu stanów świata, prowadząc do wniosku, że teza twierdzenia Ehrlicha i Beckera przestaje obowiązywać w sposób bezwzględny. Artykuł poświęcony jest badaniu interakcji pomiędzy ceną obowiązkowego ubezpieczenia a popytem na samoubezpieczenie. Przedstawione zostały warunki dostateczne na to, aby samoubezpieczenie było substytutem (w specyficznie określonym sensie) lub dobrem komplementarnym względem ubezpieczenia. Zaprezentowana została także interpretacja ekonomiczna wyniku oraz jego założeń, gdzie podkreślono, że kluczową rolę dla zrozumienia badanego zjawiska odgrywa pojęcie efektywności samoubezpieczenia.
Year
Volume
61
Issue
3
Pages
307-315
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Gdański, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Instytut Matematyki, ul. Wita Stwosza 57, 80-952 Gdańsk
References
 • Act of 22 May 2003 on Compulsory Insurance, Insurance Guarantee Fund and the Polish Motor Insurers’ Bureau (Journal of Laws 2003, no. 124, item 1152).
 • Briys E., Schlesinger H., (1990), Risk Aversion and the Propensities for Self- Insurance and Self-Protection, Southern Economic Journal, 57 (2), 458-467.
 • Courbage C., (2001), Self-Insurance, Self-Protection and Market Insurance within the Dual Theory of Choice, The Geneva Papers on Risk and Insurance Theory, 26 (1), 43-56.
 • Diamond P., Stiglitz J., (1974), Increases in Risk and in Risk Aversion, Journal of Economic Theory, 8, 337-360.
 • Dionne G., Eeckhoudt L., (1985), Self-Insurance, Self-Protection and Increasing Risk Aversion, Economics Letters, 17 (1-2), 39-42.
 • Ehrlich I., Becker G. S., (1972), Market Insurance, Self-Insurance, and Self-Protection, Journal of Political Economy, 80 (4), 623-648.
 • Lee K., (2005), Wealth Effects on Self-Insurance and Self-Protection Against Monetary and Nonmonetary Losses, The Geneva Risk and Insurance Review, 30, 147-159.
 • Lee K., (2010a), Wealth Effects on Self-Insurance, The Geneva Risk and Insurance Review, 35, 160-171.
 • Lee K., (2010b), Risk Aversion and Self-Insurance, Journal of Economics, 101, 277-282.
 • Pratt J. W., (1964), Risk Aversion in the Small and in the Large, Econometrica, 32, 122-136.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1a6bfd25-e8e7-446d-bd0b-ee9c37e66e19
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.