PL EN


2018 | 28/29 | 60-63
Article title

Kulturowe modele kobiecości i męskości w podręcznikach do nauczania języków obcych – na przykładzie podręczników polskich i francuskich

Authors
Title variants
EN
Cultural models of femininity and masculinity in textbooks for teaching foreign languages – the case of Polish and French textbooks
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article outlines the cultural models of femininity and masculinity in textbooks for teaching foreign languages. The author makes use of Polish and French textbooks. Polish textbooks models are presented from a traditional perspective, whereas in the French a modern approach is favoured. The authors of the French textbooks advocate for gender equivalence. In this way, the authors account for the societal changes in today's France.
Contributors
 • Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego
References
 • Badinter E., 1993, XY. Tożsamość mężczyzny, Warszawa.
 • Bartmiński J., Panasiuk J., 2001, Stereotypy językowe, [w:] Bartmiński J., red., Współczesny język polski, Wrocław, 372-394.
 • Bradley H., 2008, Płeć, Warszawa.
 • Brillant C., Bazou V., Racine R., Schenker J.-C., 2010, Le nouvel édito, Paris.
 • Brugeilles C., Cromer S., 2008, Comment promouvoir l'égalité entre les sexes par les manuels scolaires?, Paris.
 • Burkat A., Jasińska A., 2010, Hurra!!! Po polsku 2, Kraków.
 • Deaux K., Kite M., 2002, Stereotypy płci. Rozdz. 11, [w:] Wojciszke B., red., Kobiety i mężczyźni. Odmienne spojrzenia na różnice, Gdańsk, 354-382.
 • Dollez C., Pons S., 2007, Alter ego B2, Paris.
 • Girardet J., Gibbe C., 2010, Echo B2 méthode de français, Baume-les-Dames.
 • Kupiec Ł., 2011, Między słowami drugiej płci. O mężczyznach i męskościach w Drugiej płci Simone de Beauvoir, [w:] Wojnicka K., Ciaputa E., red., Karuzela z mężczyznami. Problematyka męskości w polskich badaniach społecznych, Kraków, s. 203-233.
 • Majcher M., 2012, Próba uchwycenia wizerunków płci i ich przemian: cechy przypisywane kobietom i mężczyznom oraz ich miejsce wśród pożądanych cech Ja, Warszawa, niepublikowana praca doktorska.
 • Szlendak T., 2012, Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Warszawa.
 • Wojciszke B, Szlendak M. A., 2010, Skale do pomiaru orientacji sprawczej i wspólnotowej, [w:] Psychologia społeczna, 1(13), 57-70.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1a6f03b0-19a6-4e17-86d2-ad6ed4df04f5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.