PL EN


2017 | 27 | 1 English Online Version | 93-108
Article title

Revision of the Functioning of the EU Emissions Trading System

Authors
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The passage of more than a decade since the system was introduced and 3 years since the beginning of the third trading period (Phase 3) has coincided with a period of aggravating crisis (referred to even as a breakdown) and recurring doubts as to whether the system is capable of achieving the desired goal or perhaps it should be replaced with another instrument. However, no concept of such an instrument has been proposed yet, which would enable harmful emissions to be reduced efficiently and cost-effectively instead of the current EU ETS. Ten years after the launch of the system and three years into Phase 3, intensive work started on a structural reform of the EU ETS. The aim of this article is to give account of the state of research in the reform, present the principal directions and objectives, and to provide an evaluation.
Contributors
 • Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, sobieraj@kul.lublin.pl
References
 • Alenka, Kuhelj. “EU climate change policies and actions.” Review of Comparative Law 16 (2011), 51–72.
 • Baran, Jolanta, Agnieszka Janik, and Adam Ryszko. Handel emisjami w teorii i praktyce. Warsaw: CeDeWu, 2011.
 • Bukowski, Zbigniew, and Konrad Nowacki. „Prawnomiędzynarodowa ochrona klimatu i jej zastosowanie w prawie krajowym.” In Prawna ochrona powietrza i handel uprawnieniami emisyjnymi w Polsce i Niemczech, edited by J. Boć and K. Nowacki, 151–71. Wrocław: Wydawnictwo Kolonia Limited, 2006.
 • Ciechanowicz-McLean, Janina. „Globalne ocieplenie i zmiany klimatyczne: przegląd międzynarodowych działań prawnych.” Prawo i Środowisko 3 (2001): 85–87.
 • Ciechanowicz-McLean, Janina. „Handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.” Gdańskie Studia Prawnicze 14 (2005): 705–14.
 • Ciechanowicz-McLean, Janina. „Odpowiedzialność prawna w konwencji klimatycznej.” Gdańskie Studia Prawnicze 25 (2011): 493–505.
 • Ciechanowicz-McLean, Janina. Prawo ochrony i zarządzania środowiskiem. Warsaw: Difin, 2015.
 • Czembor, Piotr, „Backloading – zmiana zasad aukcji uprawnień do emisji.” Przegląd Prawa Ochrony Środowiska 3 (2013): 104–9.
 • Dyduch, Justyna. Handel uprawnieniami do emisji zanieczyszczeń powietrza. Warsaw: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013.
 • Elżanowski, Filip M. „Proces inwestycyjny w kontekście pakietu klimatyczno-energetycznego Unii Europejskiej.” In Energetyka i ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym, edited by M. Cherka, F.M. Elżanowski, M. Swora, and K.A. Wąsowski, 121–34. Warsaw: Wolters Kluwer, 2010.
 • Górski, Marek. „Handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i innych substancji w świetle ustawy z 22 grudnia 2004 r.” In Prawna ochrona powietrza i handel uprawnieniami emisyjnymi w Polsce i Niemczech, edited by J. Boć and K. Nowacki, 173–94. Wrocław: Wydawnictwo Kolonia Limited, 2006.
 • Graczyk, Andrzej. „Ograniczenie i handel emisjami dwutlenku węgla – regulacje europejskie a problemy polskich przedsiębiorstw,” in Procesy reform w Niemczech i Unii Europejskiej, edited by R. Grzeszczak and M. Piotrowska, 123–33. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009.
 • Kępa, Katarzyna. Prawnomiędzynarodowe aspekty zmian klimatycznych. Warsaw: BEL Studio, 2013.
 • Lipiński, Aleksander. „Z problematyki prawnej podziemnego składowania dwutlenku węgla.” In Zmiany klimatu a społeczeństwo, edited by L. Karski and I. Grochowska, 387–95. Warsaw: C.H. Beck 2010.
 • Marchewska-Bartkowiak, Kamila. „Wpływy budżetowe ze sprzedaży uprawnień do emisji gazów cieplarnianych w systemie ETS oraz możliwe warianty ich alokacji.” In Studia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu 29, no. 1 (2012): 140–60.
 • Nowacki, Marcin. Prawne aspekty bezpieczeństwa energetycznego. Warsaw: Wolters Kluwer, 2010.
 • Przyborowska-Klimczak, Anna. „Zagrożenia związane ze zmianami klimatycznymi i przeciwdziałanie ich negatywnym skutkom na forum międzynarodowym.” In Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń, edited by J. Symonides, 433–36. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR 2010.
 • Stochlak, Janusz. „Podstawy prawne gospodarki niskoemisyjnej” In Polska w Unii Europejskiej. Problemy, wyzwania, nadzieje. Wybrane aspekty prawne, międzynarodowe i społeczno-gospodarcze, edited by C.T. Szyjko, 147–65. Warsaw: Wydawnictwo MM Marek Makuliński, 2014.
 • Stoczkiewicz, Marcin. „Dyrektywa w sprawie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.” In Implementacja prawa klimatyczno-energetycznego Unii Europejskiej w Polsce, edited by M. Stoczkiewicz, 12–19. Warsaw: ClientEarth, 2013.
 • Szyjko, Cezary T. „Polskie prawo energetyczne wobec polityki klimatycznej Unii Europejskiej.” In Prawo i gospodarka UE, edited by C.T. Szyjko, 83–94. Warsaw: Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych, 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1a71ebd1-4c36-445b-8744-a02ed7c0ffdf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.