PL EN


Journal
2016 | 47 | 84-97
Article title

Problem wewnętrznej spójności medycznej klauzuli sumienia w kontekście sporu o aborcję

Selected contents from this journal
Title variants
EN
The Consistency of Medical Conscience Clause in the Light of the Abortion Debate
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł podejmuje problem wewnętrznej spójności medycznej klauzuli sumienia, obecnej w polskim porządku prawnym. Pierwsza część pracy nakreśla koncepcję sumienia jako ostatecznej normy moralności. W części drugiej zreferowano sens medycznej klauzuli sumienia i jej prawny status. Część trzecia podejmuje krytykę klauzuli sumienia w jej obecnym kształcie. Główną osią tej krytyki jest samozwrotność klauzuli sumienia, która w pewnych sytuacjach prowadzi do absurdu.
EN
he article describes the problem of the consistency of the medical conscience clause in the Polish legal system. In the first part of the paper, I outline an account of conscience as the ultimate norm of morality. In its second part, I discuss the meaning of conscience clause and its legal status. Part three examines some criticisms of the clause in its present form. The main criticism is that the clause is self-referential, which in some cases leads to absurdity.
Journal
Year
Issue
47
Pages
84-97
Physical description
Dates
published
2016-03
Contributors
References
 • Arystoteles, Etyka Nikomachejska, PWN, Warszawa 2012.
 • M.E. Bratman, What is the Accordion Effect?, „The Journal of Ethics” 10 (2006), s. 5-19.
 • J. Feinberg, Doing and Deserving: Essays in the Theory of Responsibility, Princeton University Press, Princeton 1970.
 • W. Galewicz, Jak rozumieć medyczną klauzulę sumienia? „Diametros” 34 (2012), s. 136-153.
 • M. Klinowski, Logiczna problematyka czynu i sprawstwa, UJ, Kraków 2011.
 • Kodeks Etyki Lekarskiej z dnia 2 stycznia 2004 r.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006 r. Nr 200, poz. 1471, z 2009 r. Nr 114, poz. 946).
 • M. Kubala, Obiezione di coscienza e rivendicazione abortista in Europa, Rzym 2013.
 • K. Paprzycka, Problem indywiduacji i internalizacji działań, „Analiza i Egzystencja” 11 (2010), s. 291-315.
 • Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 3, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2002.
 • A. Szostek, Pogadanki z etyki, Częstochowa 1998.
 • Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 r. (Dz.U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634).
 • Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz.U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1039).
 • Oświadczenie ks. Prof. Andrzeja Szostka z dnia 12 czerwca 2014 r., URL = http://gosc.pl/doc/2045366.Oswiadczenie-ks-prof-Andrzeja-Szostka (15.07.2014).
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 października 2015, sygn. akt 12/14.
 • List Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2015, sygn. VII.812.5.2014.AJK.
Notes
PL
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1a7d5425-5efc-48f7-b730-6be46d76b6d5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.