PL EN


2013 | 3 | 21-32
Article title

Organizacja ucząca się w świetle współczesnych koncepcji zarządzania

Content
Title variants
EN
The Company As A Learning Organization From The Viewpoint Of Contemporary Management
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wiedza, umiejętności i doświadczenie stają się zasobem intelektualnym, który decyduje w większym stopniu niż majątek rzeczowy czy finansowy o wartości firmy i jej pozycji rynkowej. Powoduje to dynamiczny wzrost wymagań stawianych pracownikom, od których oczekuje się wszechstronnego wykształcenia, umiejętności pracy zespołowej, dzielenia się informacjami. Dlatego właśnie od lat 80. XX w. funkcjonuje w krajach rozwiniętych koncepcja „uczącego się przedsiębiorstwa”, czyli przedsiębiorstwa, gdzie wybiera się orientację na rozwój potencjału pracowników, aktywnie ich inspirując oraz wspierając proces ich rozwoju. Teoretyczne rozważania nad uwarunkowaniami funkcjonowania „organizacji uczącej się” są w niniejszym artykule zweryfikowane na przykładzie praktycznym, tj. działalności Urzędu Pracy.
EN
Knowledge, practical skills and experience as intellectual properties have replaced material and financial assets in their role as determining factors of a company's value and market position. This fact, however, leads to a dynamic increase of demands imposed on the employees, who have to meet requirements such as comprehensive knowledge within the scope of their respective remits, capacity for teamwork and common information sharing. In highly developed countries since the 1980s the „Company as a learning organization” has become a well known concept, defining organizations that take unto consideration the prospective competences of their employees, motivating them and supporting their learning progress and process. This paper verifies the theoretical considerations on the prerequisites for a functioning „learning organization”, using the activities of the Employment Office as a practical example
Year
Issue
3
Pages
21-32
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie
References
 • Bernais J., Ingram J., Kraśnicka T., ABC współczesnych koncepcji i metod zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007.
 • Giddens A., Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Kądzielski P., Średzińska A., Przedsiębiorstwo uczące się, „Manager” 2000, nr 4.
 • Kwiatkowski S. M., Przedsiębiorstwo w rozwoju zawodowym pracowników, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2007.
 • Mikula B., Ziębicki B., Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, t. IV, Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej UJ, Kraków 2001.
 • Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A., Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, Difin, Warszawa 2007.
 • Przybył M., Organizacja i zarządzanie. Podstawy wiedzy menedżerskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2003.
 • Senge P., Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, wyd. VI poszerzone, Oficyna Wydawnicza „Wolters Kluwer”, Warszawa 2012.
 • Strykowska M., Współczesne organizacje wyzwania i zagrożenia. Perspektywa psychologiczna, Wydawnictwo Fundacji „Humaniora”, Poznań 2002.
 • Świetlik W., Organizacja przedsiębiorstwa, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2011.
 • Watkins K. E., Marsick V. J., Sculping the learning organization: lessons in the Art. & Science of Systemic Change, Jossey Bass, San Francisco 1993.
 • Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, Polskie Wydawnictwo Edukacyjne, Warszawa 1999.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-1140
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1a7f5025-10f3-45bc-98bb-6ce044b837a7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.