PL EN


2012 | 3 | 1 | 238-249
Article title

Projekt procesu przeglądu zarządzania w grupie kapitałowej

Content
Title variants
EN
Design of process of management review in the Capital Group
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie procesu przeprowadzenia przeglądu zarządzania w Grupie Kapitałowej, w skład której wchodzi osiem spółek, wraz z przykładowym szablonem danych wejściowych do przeglądu aby można było dokonać benchmarkingu spółek. Opracowanie pows tało w wyniku badania przeprowadzonego metodą wywiadu w dużej grupie kapitałowej funkcjonującej na polskim rynku energetycznym. Artykuł składa się z czterech części. W pierwszej zaprezentowano problematykę dotyczącą grup kapitałowych jako takich, w drugiej scharakteryzowano wybraną do badania Grupę Kapitałową działającą na polskim rynku energetycznym. Trzecia część opisuje dotychczasowy przebieg procesu przeglądu zarządzania natomiast czwarta część prezentuje propozycję nowego po-dejścia do przeglądu na poziomie korporacyjnym.
Year
Volume
3
Issue
1
Pages
238-249
Physical description
Contributors
author
  • Dr inż., Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska, hanna.golas@put.poznan.pl
author
  • Dr inż., Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska,, anna.mazur@put.poznan.pl
References
  • Hamrol A. (2008), Zarządzanie jakością z przykładami, PWN, Warszawa.
  • Hamrol A., Mantura W. (2005), Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
  • Prussak W. (2006), Zarządzanie jakością Wybrane elementy, wyd. II po-prawione, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
  • Nogalski B., Walentynowicz P. (2004), Zarządzanie w grupach kapitałowych. Aspekty organizacyjne, finansowe, właścicielskie i personalne, WSAiB, Gdynia.
  • PN-EN ISO 9000:2006, Systemy zarządzania jakością. Podstawy i termi-nologia, PKN, Warszawa.
  • Trocki M. (2004), Grupy kapitałowe. Tworzenie i funkcjonowanie, PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1a8f445a-c313-46b8-9efe-4b7a4506bea2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.