PL EN


2017 | 6 (19) nr 1 | 195-208
Article title

Proces skrócony według motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus

Title variants
EN
The Shorten Process in Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus
FR
Le procès plus bref selon Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Proces skrócony jest nową instytucją prawną wprowadzoną przez motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus. Ma on na celu uprościć i przyspieszyć procedurę rozpatrywania spraw o stwierdzenie nieważności małżeństwa, przy jednoczesnym poszanowaniu wszelkich zasad dotyczących nierozerwalności węzła małżeńskiego. W pracy zawarte zostały najważniejsze zagadnienia, z którymi muszą zmierzyć się i o których muszą wiedzieć zainteresowani złożeniem prośby o rozpatrzenie skargi w procesie skróconym. Określenie koniecznych przesłanek do rozpoczęcia procesu, a także opisanie poszczególnych etapów procesu z uwzględnieniem konkretnych terminów, powinno ułatwić odnalezienie się w nowej rzeczywistości przepisowej, a także zdefiniować, jaki rodzaj spraw kwalifikuje się do rozpatrzenia w procesie biskupim.
EN
The shorten process is a new legal institution, introduced by motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus. It’s aim is to simplify and make the marriage invalidation process faster, respecting the rules of inseparable marriage bonds. The thesis includes the most important issues which have to face and know people who are interested in taking into consideration their complain in the shorten process. The definition of circumstances, necessary for process beginning, as well as description of process stages with regarding the concrete dates, should make the definition of what type of cases should be qualified for taking into bishop’s process consideration easier.
Contributors
 • doktorant, Katedra Kanonicznego Prawa Administracyjnego i Prawa o Dobrach Doczesnych Kościoła, Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; adres do korespondencji: ul. Perkuna 74/11, 04-124 Warszawa, Poland, a.freliszka@gmail.com
References
 • Adamowicz, Leszek. 2015. „Okoliczności osób i rzeczy zezwalające na prowadzenie procesu skróconego.” W Proces małżeński według motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, red. Jan Krajczyński, 93-108. Płock: Płocki Instytut Wydawniczy.
 • Ciesielski, Stefan. 1987. „Wniesienie apelacji w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa.” Prawo Kanoniczne 30, nr 3-4:189-90.
 • Coccopalmerio, Francesco. „Uproszczenie procesu o stwierdzenie nieważności ślubu kościelnego.” http://pl.radiovaticana.va/news/2015/09/08/uproszczenie _procesu_o_stwierdzenie_niewa%C5%BCno%C5%9Bci_%C5%9Blubu/1170420 [dostęp: 7.93.2016].
 • Dunaj, Bogusław, red. 2002. Popularny słownik języka polskiego. Warszawa: Oficyna Wydawnicza PAPIRUS.
 • Dzierżon, Ginter. 2015. „Pewność moralna w procesie skróconym i w procesie zwyczajnym.” W Proces małżeński według motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, red. Jan Krajczyński, 109-25. Płock: Płocki Instytut Wydawniczy.
 • Greszata-Telusiewicz, Marta. 2015. „Processus brevior.” W Proces małżeński według motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, red. Jan Krajczyński, 75-92. Płock: Płocki Instytut Wydawniczy.
 • Leszczyński, Grzegorz. 2012. „Prawo wiernego do sprawiedliwego procesu.” Prawo Kanoniczne 55, nr 4:159-74.
 • Majer, Piotr. 2015. „Proces małżeński skrócony przed biskupem.” W Praktyczny komentarz do Listu apostolskiego motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus papieża Franciszka, red. Piotr Skonieczny, 163-217. Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos.
 • Mierzejewski, Krzysztof. 2013. „Poszukiwanie prawdy obiektywnej a pewność moralna sędziego w kanonicznym procesie małżeńskim.” Prawo Kanoniczne 56, nr 1:137-52.
 • Nowakowski, Bartosz. 2012. „Processus brevior – zwykła formalność czy wyraz wielkiego zaufania.” Ius Matrimoniale 17, nr 23:97-111.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1a901c75-1c9d-450f-8931-2c4a8a9afb72
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.