PL EN


2017 (R. XVI) | 1(63) | 9-28
Article title

Komunitaryzm w percepcji współczesnej pedagogiki i praktyki społecznej

Content
Title variants
EN
Communitarianism from the perspective of modern pedagogy and social practice
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje koncepcję komunitaryzmu zawartą w studiach teoretycznych oraz praktycznych/politycznych decyzjach podejmowanych przez konserwatywny rząd w Polsce począwszy od października 2015 r. Podążając logiką teorii niesprawiedliwości społecznej opracowanej przez Johna Rawlsa, autora wszczynającego dyskusję nad rolą nowego komunitaryzmu, który jest rozumiany jako intelektualna alternatywa wobec globalizmu i praktycznych reakcji występujących wśród wielu ruchów i grup społecznych. Na tym tle artykuł pragnie ukazać cele i zadania pedagogiki społecznej. Komunitaryzm jest postrzegany jako oblicze utopijnej koncepcji w perspektywie potencjalnego ryzyka wystąpienia konfliktu społecznego.
EN
The paper is intended to present and describe a concept of communitarianism in theoretical studies and in practical/political decisions taking up by the new Polish conservative government since October 2015. Following the logic of the theory of social injustice elaborated by Professor John Rawls, whose author begins the discussion of the role of communitarianism of nowadays which could be understand as an alternative intelectual reaction against globalism and its practical reactions among several movements and frustrated social groups. At this background the paper tries to show the main goods and tasks in Social pedagogy. Communitarism is perceived as an envisage of utopian conception from the perspective of the risk of the potencial social conflict.
Issue
Pages
9-28
Physical description
Contributors
 • Społeczna Akademia Nauk
References
 • Acocella N., (2002), Zasady polityki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Barloeven C., (2000), Przezwyciężyć obcość. Droga do międzykulturowości, „Deutschland”, nr 3.
 • Bielska E., (2013), Koncepcje oporu we współczesnych naukach społecznych. Główne problemy, pojęcia i rozstrzygnięcia, Wydawnictwo UŚ, Katowice.
 • Bielska E., (2016), Obywatelstwo w społeczeństwie ryzyka a paradygmat pedagogiki społecznej, „Pedagogika Społeczna”, nr 2(60).
 • Cohen G.A., (2001), Justice as Fairness: A Restatement, Massachusetts, Belknap Press, Cambridge.
 • Gliński P., (2006), Samounicestwienie ruchu społecznego – ruch antyglobalistyczny a globalne społeczeństwo obywatelskie., „Studia Socjologiczne”, nr 2.
 • Gnitecki J., (2002) Globalistyka, Wydawnictwo UAM, Poznań. Gnitecki J., (2003), Globalistyka, Globalizacja, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 2, Pilch T. (red.), Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 • Kriesberg L., (1973), The Sociology of Social Conflits, Englewood Cliffs, Nowy Jork.
 • Kuniński M., (2006), Komunitaryzm, czyli o bliskich związkach filozofii politycznej i socjologii, „Diametros”, nr 8.
 • Mariański J., (1995), Młodzież między tradycją a ponowoczesnością, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • Marynowicz-Hetka E. (red.), (2007), Pedagogika społeczna. Debata, t. 2, PWN, Warszawa.
 • Marzec-Holka K., Guzy-Steinke H. (red.), (2009), Kapitał społeczny a nierówności, kumulacje i redystrybucja, Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz.
 • Mendel M., Theiss W., (2016), Pamięć i miejsce in potentia: o mieście pełnym, „Pedagogika Społeczna”, nr 1(59).
 • Modrzewski J., (2016), Socjopedagogika. Studia – szkice – refleksje – wspomnienia, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Morawski L., (2014), Podstawy filozofii prawa, TNOiK, Toruń.
 • Mucha J., (1999), Konflikt społeczny, [w:] Encyklopedia socjologii, t. 2, Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 • Nozik R., (2010), Anarchia, państwo i utopia, Aletheia, Warszawa.
 • Piekarski J., (2007), U podstaw pedagogiki społecznej. Zagadnienia teoretyczno-metodologiczne, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 • Przybyła H., (2006), John Rawls i kategoria sprawiedliwości, „Studio Ekonomiczne”, nr 38/06.
 • Radziewicz-Winnicki A. (red.), (1992), Komentarz, [w:] Pedagogika społeczna u schyłku XX wieku (zagadnienia wybrane), ZSPM-Press, Katowice.
 • Radziewicz-Winnicki A., (2008), Pedagogika społeczna, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Radziewicz-Winnicki A., (2015), Upowszechnianie wzorców środowiskowej mobilizacji w dobie dzisiejszej, [w:] Pedagogika społeczna. Wstępy i kontynuacje, Marynowicz-Hetka E., Skoczylas- Namielska E., Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 • Rawls J., (1994), Teorie sprawiedliwości, tłumaczenie: A. Romaniuk, M. Panufnik, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Solarczyk-Ambrozik E., (2004), Kształcenie ustawiczne w perspektywie globalnej i lokalnej. Między wymaganiami rynku a indywidualnymi strategiami edukacyjnymi, Wydawnictwo UAM, Poznań.
 • Starosta P., (2000), Globalizacja i nowy komunitaryzm, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 3.
 • Szacki J., (2002), Utopie, [w:] Encyklopedia Socjologii, t. 4, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Szafraniec K., (1998), Anomia, [w:] Encyklopedia Socjologii, t. 1, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Szahaj A., (2005), Komunitaryzm, [w:] Encyklopedia Socjologii. Suplement, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Śpiewak P., (1999), Konserwatyzm, [w:] Encyklopedia Socjologii, t. 2, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Theiss W., (1997), Radlińska Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 • Theiss W., Winiarski M. (red.), (2006), Pedagogika społeczna. Tradycja i współczesne konteksty, „Pedagogika Społeczna”, nr 4.
 • Urbaniak-Zając D., (2007), Przemiany myśli społeczno-pedagogicznej w Niemczech, [w:] Pedagogika Społeczna. Debata, t. 2, Marynowicz-Hetka E. (red.), PWN, Warszawa.
 • Urbaniak-Zając D., (2016), W poszukiwaniu teorii działania profesjonalnego pedagogów, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Wallis A., (1984), Struktury społeczne wobec urbanizacyjnej hipertrofii, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 3.
 • Wolff R.P., (2012), About Philosophy, Mylab a Mastering, Amherst.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1a9f5f1e-71b0-4ed1-b1a5-554e4365d8a9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.