PL EN


2017 | 470 | 40-51
Article title

Przygotowanie spółek giełdowych do ujawniania informacji pozafinansowych

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Raportowanie ma na celu przede wszystkim wyeliminowanie asymetrii informacyjnej między organizacjami a interesariuszami. Aktualnie ma ono w Polsce charakter fakultatywny. Dopiero od 2017 r. zaczyna obowiązywać Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE, która obliguje duże jednostki interesu publicznego do ujawniania danych pozafinansowych. Przepis ten dotyczy około 6000 dużych podmiotów funkcjonujących na obszarze UE, z czego, według wyliczeń Ministerstwa Finansów, 487 to podmioty polskie. Termin na wdrożenie jej przepisów do polskiego porządku prawnego upłynął 6 grudnia 2016 r. Unia Europejska, przyjmując wspomnianą dyrektywę, kierowała się przede wszystkim koniecznością zwiększenia transparentności informacji społecznych i środowiskowych w obszarze społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz poprawy ich spójności i porównywalności. Celem artykułu jest określenie stanu przygotowań spółek giełdowych do wdrożenia zapisów Dyrektywy 2014/95/UE. Wyniki zaprezentowane w tekście są rezultatem pierwszego etapu zaplanowanych badań i mają przede wszystkim charakter ilościowy. Na dalszych etapach badań zaplanowano pogłębione analizy zidentyfikowanych w pracy zjawisk.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1aa6ad6d-35d8-4dd6-8e72-0c4591354030
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.