PL EN


2015 | 3/2015 (54), t.1 | 29-40
Article title

Płatności mobilne jako innowacje na rynku detalicznych płatności bezgotówkowych

Authors
Content
Title variants
EN
Mobile Payments as Innovations on the Retail Cashless Payments Market
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article is a voice in the discussion about mobile payments as an innovation in the retail payments market. Due to the fact that mobile payments are in the early stages of development and the problems are relatively new, conceptual operationalization of mobile and contactless payments appears advisable, together with showing their evolution and evaluation of the development and advancement of technology as innovative forms of retail payments in Poland, which has been established as one of the purposes of this sub-study. Another aim is to analyze the determinants affecting the development of the aforementioned payments market in the foreseeable reality using the PEST analysis. This study uses both theoretical and empirical aspects of secondary research relating to the market in question and the PEST analysis as a tool for environmental research.
PL
Artykuł stanowi głos w dyskusji na temat płatności mobilnych jako innowacji na rynku płatności detalicznych. Z uwagi na fakt, iż płatności mobilne są w początkowej fazie rozwoju i problematyka ta jest stosunkowo nowa, zasadna wydaje się operacjonalizacja pojęciowa płatności mobilnych, jak również ukazanie ich ewolucji oraz oceny stanu rozwoju i zaawansowania technologicznego jako innowacyjnych form płatności detalicznych w Polsce, co zostało założone jako jeden z celów cząstkowych prezentowanego opracowania. Celem artykułu jest również analiza determinant wpływających na rozwój rynku płatności w dającej się przewidzieć rzeczywistości z wykorzystaniem analizy PEST. W opracowaniu wykorzystano zarówno teoretyczne, jak i empiryczne aspekty badań wtórnych odnoszące się do badanego rynku oraz analizę PEST jako narzędzie badania otoczenia.
Contributors
References
 • Au, Y. i Kauffman, R. (2008). The economics of mobile payments: understanding stakeholder issues for an emerging financial technology application. Electronic Commerce Research and Applications, 7 (2).
 • BIS (2012). Innovations in retail payments Report of the Working Group on Innovations in Retail Payments. Committee on Payment and Settlement Systems, Bank for International Settlements.
 • Dahlberg, T., Mallat, N., Ondrus J. i Zmijewska, A. (2006). M-payment market and research-past, present and future. Helsinki: Helsinki Mobility Roundtable.
 • Duane, A., O’Reilly, P. i Andreev, P. (2014). Realising m-payments: modelling consumers’ willingness to m-pay using smart phones. Behaviour & Information Technology, 33 (4).
 • Flatraaker, D. (2008). Mobile, Internet and electronic payments: the key to unlocking the full potential of the internal payments market. Journal of Payments Strategy & Systems, 3 (1).
 • Ganesan, S. (1994). Determinants of long-term orientation in buyer-seller relationships. Journal of Marketing, 58.
 • Harasim, J. (2013). Płatności zbliżeniowe w Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju. W: H. Żukowska i M. Żukowski (red.), Obrót bezgotówkowy w Polsce. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Hasan, I., De Renzis, T. i Schmiedel, H. (2013). Retail payments and real economy. Working Papers Series, European Central Bank, (1572).
 • Karnouskos, S. (2004). Mobile payment. A journey through existing procedures and standardization initiatives. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 6 (4).
 • Koralewski, M. (2012). Płatności mobilne-definicja i przegląd rozwiązań. Warszawa: PARP.
 • Pousttchi, K. (2008). A modeling approach and reference models for the analysis of mobile payment use cases. Electronic Commerce Research and Application, 7 (2).
 • Świecka, B. (2013). Analiza stanu i perspektyw rozwoju płatności bezgotówkowych. W: H. Żukowska i M. Żukowski (red.), Obrót bezgotówkowy w Polsce. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Urząd Komunikacji Elektronicznej (2014). Rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce w 2014 r. Raport z badania klientów indywidualnych. Warszawa: Urząd Komunikacji Elektronicznej.
 • Ustawa z dnia 19 stycznia 2011 z późniejszymi zmianami o usługach płatniczych, Dz.U. z 2014 r., poz. 873.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1aaba202-4c6d-44d6-bc88-a4b57c8ff5d4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.