PL EN


Journal
2018 | 2(54) | 257–274
Article title

Główne problemy opodatkowania przychodu osób fizycznych z działalności rolniczej w Polsce

Content
Title variants
EN
Taxation of individuals’ revenues from agricultural activity in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article discusses the main problems concerning the taxation of income from agricultural activity in Poland. The first section presents the agricultural tax, which takes into account both the income from agricultural production and land used for this purpose. The second section is devoted to the taxation of revenues derived from specialized agricultural activity, which are subject to personal income tax. This duality causes incoherence and raises significant legal dilemmas. Therefore, the authors propose alternatives and recommend the reform of income taxation on agricultural activity.
Journal
Year
Issue
Pages
257–274
Physical description
Contributors
author
 • Doktor nauk prawnych, Katedra Finansów i Prawa Finansowego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;
 • Doktor hab. nauk prawnych, prof. KUL, Katedra Finansów i Prawa Finansowego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;
References
 • Achard A., Les prélčvements obligatories sur l’exploatation agricole, Educagri, Dijon 2009.
 • Aghata M., Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft [w:] Besteuerung der Land- und Forstwirtschaft, red. M. Aghata i in., La fiscalité en France, Hachette Supérieur, Paris 2012.
 • Bieluk J., Cena żyta jako miernik wysokości podatku rolnego, „Studia Iuridica Agraria” 2000, nr 1.
 • Bieluk J., Działy specjalne produkcji rolnej. Problemy prawne, Temida 2, Białystok 2013.
 • Bieluk J., Pojęcie działalności rolniczej w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych, „Przegląd Prawa Rolnego” 2008, nr 2.
 • Burzec M., Pojęcie działalności rolniczej na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – wnioski de lege ferenda, „Przegląd Prawa Publicznego” 2017, nr 10.
 • Burzec M., Taxation of specialist agricultural activity in Poland – an attempt to evaluate the existing solutions [w:] Essential problems with taxation of agriculture, red. M. Burzec, P. Smoleń, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017.
 • Chudzik A., Koszty i dochodowość produkcji pomidorów pod osłonami w zależności od technologii produkcji, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 2014, t. XXIV, 2014, nr 4.
 • D’Amati N., La legge sulla perequazione fondiaria e l’emergere del reddito agrario [w:] L’impresa agraria tra fisco, problem ambientali e programmazione territoriale, red. N. D’Amati, Cacucci Editore, Bari 2006.
 • Dorlat W., Steuerrecht, MANZ, Wien 2017.
 • Główny Urząd Statystyczny, Rolnictwo w 2015 roku, Warszawa 2016.
 • Gorgol A., Revenue factor as a feature of the agricultural tax [w:] Essential problems with taxation of agriculture, red. M. Burzec, P. Smoleń, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017.
 • Hanusz A., Czerski P., Gminne podatki i opłaty lokalne, Zakamycze, Kraków 2004.
 • Hanusz A., Polityka podatkowa w zakresie różnicowania obciążeń dochodów rolniczych w Polsce. Na przykładzie podatków gruntowego i rolnego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1996.
 • Hey J., Einkommensteuer [w:] Steuerrecht, red. K. Tipke, J. Lang, Verlag dr. Otto Schmidt KG, Köln 2015.
 • Lamarque J., Négrin O., Ayrault L., Droit fiscal général, LexisNexis, Paris 2016.
 • Luca G. de, Diritto tributario, Gruppo Editoriale Simone, Napoli 2012.
 • Morais R.D., Sobre o IRS, Almedina, Coimbra 2010.
 • Muleo S., Impresa agraria ed imposizione reddituale, Giuffrč Editore, Milano 2005.
 • Pansieri S., I redditi fondiari [w:] Manuale di diritto tributario, red. G. Falsitta, CEDAM – Wolters Kluwer, Padova 2015.
 • Pařízková I., Daň z příjmů fyzických osob [w:] Finanční a daňové právo, red. P. Jánošíková, P. Mrkývka, Aleš Čeněk, Plzeň 2016.
 • Pauličková A., Priame dane v Slovenskej republike, Eurounion, Bratislava 2001.
 • Peńa Velasco G. de la, Navarro Egea M., Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, [w:] Sistema fiscal espańol, red. G. de la Peńa Velasco, R. Falcón y Tella, M.Á. Martínez Lago, Iustel, Madrid 2016.
 • Peyerl H., Unternehmensgründung und laufende Unternehmensführung [w:] Rechtsformwahl in der Land- und Forstwirtschaft. Gestalung und Besteuerung, P. Brauner, H. Peyerl, W. Pum, C. Urban, Verlag Österreich, Wien 2015.
 • Pietrasiewicz W., Podatek rolny [w:] Prawo podatkowe przedsiębiorców, red. H. Litwińczuk, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 • Podatki przychodowo-dochodowo-majątkowe [w:] System prawa finansowego, t. 3, red. L. Etel, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Reniger H., Problem podstawy wymiaru w socjalistycznym podatku rolniczym okresu przejściowego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Toruń 1963.
 • Steurergesetze 2012, Boorberg, Stuttgart 2012.
 • Taylor E., Reforma podatku gruntowego w Polsce, S.A. Krzyżanowski, Kraków 1919.
 • Veen H. van der, Meulen H. van der, Bommel K. van, Doorneweert B., Exploring agricultural taxation in Europe, LEI, Haga 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1ab25b08-b052-4a81-8c52-f5aaf388e7a7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.