Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 9 | 32-47

Article title

Etyka chrześcijańska w kształtowaniu ładu moralnego w biznesie w warunkach kryzysu społeczno-gospodarczego

Authors

Content

Title variants

Conference

Przedsiębiorczość w warunkach kryzysu gospodarczego

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Postępujące procesy globalizacji w znacznym stopniu przyczyniają się do nasilenia różnego rodzajusytuacji kryzysowych w światowym systemie społeczno-gospodarczym. Za układ odniesienia dlaoceny pojawiających się kryzysów gospodarczych, nasilających się procesów globalizacji oraz roliczłowieka w rozwoju cywilizacyjnym przyjęto naukę społeczną Kościoła katolickiego. W świetlepowyższych przesłanek, w niniejszym artykule podjęto próbę refleksji nad powołaniem liderówbiznesu i możliwościach kształtowania relacji pomiędzy życiem moralnym a aktywnym uczestnictwemw życiu społeczno-gospodarczym. W artykule podano przykłady różnych inicjatyw podejmowanychprzez środowiska chrześcijańskie w celu upowszechniania zasad moralnych w aktywnościspołeczno-gospodarczej.

Contributors

 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Polska

References

 • Adamczyk, J. (2008). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Warszawa: Teoria i Praktyka PWN.
 • Adamiec, J. (2009). Encyklika Caritas in veritate w odpowiedzi na kryzys gospodarczy. Indos, Biuro Analiz Sejmowych, zagadnienia społeczno-gospodarcze, nr 22 (69).
 • Alvey, J.E. (2000). An introduction to economics as a moral science, International Jurnal of Social Economics, vol. 27, Iss. 12.
 • Benedykt, XVI (2009). Encyklika Caritas in veritate. O integralnym rozwoju ludzkim w miłości i prawdzie. Kraków: Wydawnictwo M.
 • Borowiec, M. (2006). Etyczne aspekty globalizacji w procesie kształtowania przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość – Edukacja, 2, 185-192.
 • Brzozowski, T.T. (2010). Rola i zasadność społecznej odpowiedzialności biznesu w warunkach integracji europejskiej. Przedsiębiorczość – Edukacja, 6, 113-125.
 • Brzozowski, T.T. (2011). Globalizacja a wykluczenie społeczne. Etyczna i kulturowa geneza procesu marginalizacji. Przedsiębiorczość– Edukacja, 7, 173-186.
 • Brzozowski, T.T. (2012). Przedsiębiorczość jako postawa wobec innych i świata w kontekście procesu budowania płaszczyzny dla dialogu interpersonalnego. Perspektywa pedagogiczno-kulturowa. Przedsiębiorczość– Edukacja, 8, 115-126.
 • Cavanaugh, W.T. (2008). Pożarci. Gospodarka a powołanie chrześcijańskie, Warszawa: Fronda.
 • Dayton, H. (2008). Twoje pieniądze się liczą, Warszawa: Edukacja Finansowa Crown.
 • Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II (2009). Kraków: Wydawnictwo ZNAK.
 • Jan Paweł II (2005), Pamięć i tożsamość, Rozmowy na przełomie tysiącleci. Kraków: Wydawnictwo ZNAK.
 • Jaworek, A. (red.). (2011). Ku Bożej chwale, Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów DEHON.
 • Galata, S. (2007). Biznes w przestrzeni etycznej. Motywy, metody, konsekwencje, Warszawa: DIFIN.
 • Katechizm Kościoła katolickiego, (2009). II wydanie poprawione, Poznań: Wydawnictwo PALLOTTINUM.
 • Grochmal, S. (2013, 29 maja). Ekonomia komunii – propozycja Ruchu Focolari. Pozyskano z: http:// dziennikparafialny.pl/2011/ekonomia-komunii-propozycja-ruchu-focolari/.
 • Król, P., Leśniak, M. (2012). Kościół o powołaniu lidera biznesu, W: M. Leśniak, G. Piątek, P. Król (red.), Etyka i duchowość pracodawcy XXI wieku, 30-lecie encykliki Jana Pawła II Laborem exercens. Kraków: Wydawnictwo UNUM, 81-88.
 • Królikowski, J. (2011). Przyszłość społeczności ludzkiej, W: Jan Paweł II, Tryptyk społeczny. Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów DEHON, 7-12.
 • Krupa, M., (2009). Rozwiązanie kwestii głodu w świecie w świetle zasad katolickiej nauko społecznej, Kraków: Papieska Akademia Teologiczna.
 • Leśniak, M. (2012). Odpowiedzialność w świecie biznesu na podstawie nauczania społecznego Kościoła. W: M. Leśniak, G. Piątek, P. Król (red.), Moralna odpowiedzialność ludzi biznesu. Kraków: Wydawnictwo UNUM, 57-80.
 • Mariański, J. (2000). Moralne wymiary wolnego rynku w świetle społecznego nauczania Kościoła. Ateneum Kapłańskie, 134, z. 1.
 • Papieska Rada IUSTITIA ET PAX, (2012). Powołanie lidera biznesu. Refleksja, Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów DEHON.
 • Pawlas, B. (2006). Jak być dobrym szefem?, Przedsiębiorczość – Edukacja, 2, 199-203.
 • Piątek, G. (2012). Giuseppe Tonilo błogosławiony ekonomista, W: M. Leśniak, G. Piątek, P. Król (red.), Moralna odpowiedzialność ludzi biznesu. Kraków: Wydawnictwo UNUM.
 • Etyka chrześcijańska w kształtowaniu ładu moralnego w biznesie... 47 Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia, (2008). Wydanie piąte, Poznań: Wydawnictwo PALLOTINUM.
 • Pius XI, Quadragesimo Anno 1931, tłum. ks. J. Piwowarczyk, (1935). Poznań.
 • Rachwał, M.M., Rachwał, T. (2006). Wartości moralne podstawą prawdziwego sukcesu menadżera. Przedsiębiorczość – Edukacja, 2, 193-198.
 • Ratzinger, J. (2007). Wprowadzenie w chrześcijaństwo, tł. Z. Włodkowa, Kraków: Wydawnictwo ZNAK.
 • Etyka chrześcijańska w kształtowaniu ładu moralnego w biznesie... 47 Sen, A. (1987). On Ethics and Economics, Oxford: Basil Blackwell.
 • Singer, P. (1998). Przewodnik po etyce, Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Szewczyk, K. (1999). Wychowywać człowieka mądrego. Zarys etyki nauczycielskiej, Łódź: PWN.
 • Ouimet, R. (2010). Wszystko zostało wam powierzone. Autobiografia niezwykłego szefa przedsiębiorstwa ze wstępem Kardynała Dziwisza, Kraków: Wydawnictwo AA.
 • Zwoliński, A. (2000). Katolicka nauka społeczna o liberalizmie, Polona Sacra, 7.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1ab83fb4-88af-4e2e-92d1-d94c7c1a6e34
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.