PL EN


2014 | 86 | 222-228
Article title

W „nowomedialnym labiryncie”, czyli jak ochronić sztukę w epoce nowych mediów

Title variants
EN
In the “Digital Labyrinth”, or How to Protect Work of Art in the Era of New Media
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W recenzji książki Elżbiety Wysockiej „Wirtualne ciało sztuki. Ochrona i udostępnianie dzieł auiowizualnych” (2013) Małgorzata Hendrykowska prezentuje kluczowe motywy i najważniejsze kwestie zawarte w tej inspirującej publikacji. Wśród tych zagadnień są m.in.: status filmu i elektronicznego dzieła sztuki, ich współczesna rekonstrukcja, tworzenie przestrzeni wystawowej, a także rozmaite dylematy dotyczące wyboru właściwych sposobów odrestaurowywania i przechowywania audiowizualnych obiektów sztuki ruchomego obrazu.
EN
Małgorzata Hendrykowska’s study on “Wirtualne ciało sztuki” [“The Virtual Body of Art”] (2013) presents key topics and main questions included in that original and inspiring book. Among these problems are: status of film and electronic work of art, its contemporary reconstruction, creation of exhibition space as well as dilemmas in choosing an appropriate way of restoring and preserving audiovisual objects of the art of moving pictures.
Keywords
Year
Issue
86
Pages
222-228
Physical description
Contributors
  • Katedra Filmu, Telewizji i Nowych Mediów, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
  • Wysocka, Elżbieta. 2013. Wirtualne ciało sztuki. Ochrona i udostępnianie dzieł auiowizualnych. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1ae1dc5d-5f18-470b-8055-96438bc474d7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.